nov 06

Weekbericht 11 november 2018

Kerkdiensten

Zondag 11 november

OUDE KERK                        10.00 uur        ds. S.Tj. van der Hauw, missionaire dienst

OUDE KERK                        19.00 uur        ds. R. Noordzij, Maassluis, vesper

BIJ DE DIENST  VAN 11 november

Onthoud één ding!

Op zondag 11 november om 10.00 uur houden we een missionaire dienst met voorganger Ds. Simon van der Hauw.

Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

We kijken uit naar een fijne dienst voor jong en oud want liefde maakt toekomst waar.

Iedereen is van harte welkom!

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

 

Kinderkerk

Marcus 12:28-34: Als je één ding kunt onthouden…

Een schriftgeleerde vraagt aan Jezus naar het grootste gebod. Jezus antwoordt: ‘Het gaat om de liefde. Liefde voor God, liefde voor een ander en liefde voor jezelf. Dat is het belangrijkste. Liefhebben, daar gaat het om.’

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Corine Zeeuw.

Kaars aansteken

Roos Dijkshoorn zal aan het begin van de dienst de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie binnenlands diaconaat en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte zondag 11 november: Exodus.

Perspectief voor (ex)gedetineerden Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?

——————————————————————————————————————————–

O V E R I G  N I E U W S

Omzien naar elkaar

In het Marnixrevalidatiecentrum te Vlaardingen verblijft al lange tijd Corrie van der Meer- Speijer. Wij wensen haar een goed herstel. Wij denken aan Kors Moerman die door een tegenslag in de gezondheid meer verzorging nodig heeft. Kors woont aan de Keizerhof 64 , 3135 CT Vlaardingen. Wij wensen hem veel sterkte.

Verbonden zijn wij met allen die ernstig ziek zijn in onze gemeente en met hen die dagelijks voor hen zorgen. Meeleven en gebed zal hen allen goed doen. Ook denken wij aan allen die in verzorgingstehuizen zijn opgenomen en graag contact willen houden met Maasland.

De predikanten.

Bloemengroet

De bloemen van zondag 4 november zijn met onze hartelijke groeten gebracht naar mevr. R. van Nierop- v.d. Berg, zij verblijft in de Tweemaster in Maassluis en naar dhr. Kors Moerman, Keizerhof 64 in Vlaardingen.

De bloemen van de dienst in Singelhof zijn gebracht naar mevr. J.C. Oversluizen- Mostert, Hofsingel 194.

Rommel- en boekenmarkt

De rommel- en boekenmarkt wordt vrijdag 9 november van 19.00 – 21.00 uur en zaterdag 10 november van 10.00 – 12.30 uur gehouden in de Oude Kerk aan het Kerkplein. Komt u ook?

Inzameling Dorcas

Dorcas aanhangwagen staat er weer!!

Zaterdag 10 november tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.

Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons .

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Tonnen vullen voor Ghana !   

Aanstaande  zondag is het weer zo ver. Dan staan de tonnen weer klaar om gevuld te worden. Waar kunnen we de kinderen van het poliocentrum blij mee maken?

Er is behoefte aan: handdoeken, tandenborstels, tandpasta, rijst, zeep, shampoo, douchefris enz. Ook papier, potloden, kleurpotloden en contant geld is welkom.

Laten we zorgen dat de tonnen tot het randje gevuld zijn!

Voor meer informatie zie de “Op Weg”.

Verschillen in de evangeliën: 14 én 28 november

In de vier evangeliën staan eigenlijk vier verschillende verhalen, over wat Jezus heeft gedaan en geleerd. De evangelisten vertellen elk vanuit hun eigen oogpunt wat de betekenis van Jezus was. Ds. Wim de Ruyter neemt ons mee om de overeenkomsten en verschillen te zien om zodoende de afzonderlijke evangeliën beter te begrijpen. Meer informatie staat in het boekje “Inspiratie en Bezinning” en op de website www.kerkentemaasland.nl. De avonden worden gehouden in de Oude Pastorie (kerkplein te Maasland), op woensdag 14 november en woensdag 28 november om 20.00 uur.

Je bent welkom op beide avonden, maar je kunt ook op één van de avonden komen.

De Taakgroep Inspiratie en Bezinning.

Jubileumuitvoering  Chr. Zangver. Te Deum Laudamus

Op 3 oktober jl. heeft de Christelijke Zangvereniging “Te Deum Laudamus“ haar 90 ste verjaardag gevierd, door een gezellige dag uit te gaan met haar leden. Ter gelegenheid van dit 90 jarig jubileum wordt op vrijdag 16 november a.s. een  jubileumuitvoering gehouden in de Oude Kerk,  Kerkplein 1, te Maasland. De avond begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur is de kerk open.  De toegang is gratis. Na afloop van de avond kunt u onder het genot van een aangeboden drankje nog wat napraten. Tijdens het programma wordt muziek gezongen die al eerder bij vorige concerten is uitgevoerd en wordt aangevuld met muziek uit het nieuwe repertoire. Het Ave Verum van W.A.Mozart en van Edward Elgar worden afgewisseld met muziek van Joh. Brahms en A. Bruckner,  daarnaast zingt het koor enkele negrospirituals, dat geeft een welkome afwisseling. Tenslotte zorgen moderne liederen voor een verrassende afsluiting. De begeleiding wordt verzorgd door een, voor deze gelegenheid samengesteld, combo.  De algehele muzikale leiding van de avond is in handen van dirigent Toon van den Ende. Om de kosten van deze jubileumuitvoering te kunnen betalen zijn we blij met de ontvangen subsidies en de sponsorgelden.  Er zal een collecte na afloop van de avond worden gehouden om alle kosten van deze avond  tenslotte te kunnen voldoen. Wij verheugen ons erop u, vrijdagavond 16 november a.s., te mogen begroeten.

Bestuur, leden en dirigent van  Chr. Zangver. Te Deum Laudamus

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584