mrt 05

Weekbericht 10 maart 2019

Kerkdiensten

Zondag 10 maart

10.00 uur        Oude Kerk                             ds. B.W.J. de Ruyter, doopdienst

15.30 uur        Oude Kerk                             Kliederkerk

Woensdag 13 maart                                    Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur        Oude Kerk                            ds. B.W.J de Ruyter

19.00 uur        RK kerk                                pastor J. Lamberts, vesper 40-dagentijd

BIJ DE DIENST VAN 10 maart

Zondag 10 maart is de eerste zondag van de Veertigdagen. In de dienst sluiten we aan bij het rooster voor deze zondag. Centraal staat de geschiedenis van Jezus die door de duivel in de woestijn op de proef gesteld wordt (Lucas 4:1-13).

Tevens zullen er drie kinderen worden gedoopt: Niels Ronald Daan van Buuren en Dennis Leonard Henk van Buuren. Niels en Dennis zijn geboren op 26 februari 2018. Zij zijn de tweeling van Niels en Angela van Buuren, Boumare 58.

Ook Vesper Anna Koornneef zal gedoopt worden. Vesper is de dochter van Steven en Anniek Koornneef, Boumare 16. Zij is geboren op 27 september 2018.

Organist

Reinier Kroos zal op het orgel spelen.

Kinderkerk

Lucas 4:1-13: Kiezen

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd komen we Jezus tegen in de woestijn. Hij moet kiezen. Gebruikt hij zijn kracht om er zelf beter van te worden en het leven naar zijn hand te zetten? Of kiest hij voor de weg van de Eeuwige?

Spaardoel: fietsen voor schoolkinderen in Kenia.

Jeugdkerk

Beste  jongeren vanaf 12 jaar,

Er is zondag 10 maart 2019 weer Jeugdkerk. Waar: In de Oude Kerk. Aanvang: 10:00uur

Wij hopen jullie weer te ontmoeten!

Met elkaar gaan we er een fijne dienst van maken.

Vriendelijke groeten,

Namens de leiding Jeugdkerk

Kliederkerk

Zondagmiddag van 15.30 – 17.30 uur is er weer kliederkerk in de Oude Kerk.

Komen jullie ook? Jong en oud is welkom!

We gaan aan de slag met het Bijbelverhaal over de barmhartige Samaritaan.

Het thema is: “Wie help jij?”

Oppasdienst

De oppasdienst wordt verzorgd door Laura de Vries.

Kaars aansteken

Bram van Buuren zal aan het begin van de dienst de kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie voorjaarscollecte en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Toelichting collecte zondag 10 maart: Voorjaarscollecte Kerk in Actie

Kerk zijn in woord en daad Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z’n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen. Doet u mee?

BIJ DE DIENST VAN 13 maart

Woensdag 13 maart is de biddag voor gewas en arbeid. In een tijd waarin bijna alles maakbaar lijkt, zou de biddag als een soort overblijfsel uit een lang verleden kunnen worden gezien. Toch blijkt steeds opnieuw dat niet alles te regelen en te plannen is. In Psalm 8 wordt over de mens gezegd dat hij bijna een god is. Dat sluit goed aan bij een veelgedeelde moderne beleving. Maar ondanks dat blijkt er meer te zijn. De schepping blijft het werk van God. En de mens blijft daar een onderdeel van.

Wim de Ruyter

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen.

Collecten

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Actie Kerkbalans 2019.

Uw toezeggingen voor 2019 hebben een mooi bedrag opgeleverd. Met de nog te verwachten toezeggingen en bijdragen hopen we uit te komen op € 233.000,=. Dat is hetzelfde bedrag als vorig jaar. Een goed resultaat, zeker als we kijken naar de mutaties in ons ledenbestand

We zijn blij en dankbaar dat veel leden hun bijdrage hebben verhoogd. We blijven vertrouwen op uw steun.

—————————————————————————————————————————-

O V E R I G   N I E U W S

Omzien naar elkaar

Cock Eikelenboom- van Leeuwen werd opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft en zal een ingreep krijgen in het Hagaziekenhuis te Den Haag. Haar man Gijs moet ook lange tijd een groot aantal behandelingen ondergaan. Wij wensen hen beiden heel veel sterkte nu er veel voor hen samenkomt en hopen dat zij een goede genezing mogen ontvangen. Gijs en Cock wonen aan de Boskamp 17.

Ad van der Meer, Boskamp 78, verbleef vele weken in het Marnix voor revalidatie en mocht gelukkig weer in zijn eigen huis terugkeren. Wij hopen ook voor hem op een goed herstel.

Dhr. J. Moerman van de Veldesteyn verblijft in het Zonnehuis in Vlaardingen.

In het Marnix te Vlaardingen revalideert mevr. G. van der Does- Bijl van de Hofsingel.

Mevr. C.J. van der Graaf- van Ommeren verblijft deze weken in De Bieslandhof te Delft.

We zijn verbonden met al onze zieken en bidden voor hen en denken aan allen die in tehuizen zijn opgenomen en graag Maaslanders willen ontmoeten.

De predikanten

Wij gedenken

Zondag 17 februari overleed Kors Moerman. Hij woonde op Keizerhof 64 te Vlaardingen. Het laatste half jaar ging het niet zo goed met Kors. Enkele maanden geleden lag hij enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Maar hij herstelde en kon tot zijn vreugde weer naar huis. Ook in de zondagse diensten was hij weer trouw aanwezig. De week voor zijn overlijden keerden een aantal eerdere klachten echter terug. Uiteindelijk werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar is hij toch nog onverwacht overleden.

Kors werd geboren op Westgaag 4. Hij was de oudste van een gezin met zes kinderen. Op zijn twaalfde openbaarden zich de eerste verschijnselen van zijn spierziekte. Hij studeerde autotechniek aan de MTS in Den Haag, maar ging uiteindelijk als fietsenmaker aan het werk. Hij werkte onder verschillende achtereenvolgende eigenaren van de fietsenwinkel in Maasland. Mede daardoor was hij in Maasland een bekend figuur. Door zijn toenemende beperkingen ging werken de laatste jaren echter niet meer.

Ondanks zijn beperkingen was Kors geen zieke man. Hij was zeer positief ingesteld en zag in zijn grenzen ook technische uitdagingen. Hij had een uitgebreid sociaal netwerk wat ook bij zijn begrafenis zichtbaar was. Kors was ook een gelovig man. Hij geloofde met zijn hart. Hij wist zich veilig in de hand van de Heer, zijn God. In de dankdienst voor zijn leven op maandag 25 februari in de Oude kerk van Maasland lazen we daarom uit de Bijbel Psalm 121.

Kors is 67 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemengroet uit de kerk van 3 maart zijn met onze hartelijke groeten gegaan naar dhr. J.F. Bastemeijer, Huis te Veldelaan 27 en naar dhr. A. van Pelt, in de Drie Maas Have, Stadsmolen 101 in Maassluis.

De bloemen uit Singelhof zijn gegaan naar dhr. J.W. Schoneveld, Hofsingel 122.

Wandelen in de 40-dagentijd

De RK-parochie organiseert wandelingen tijdens de 40-dagentijd. Iedere dag (behalve zondags) start de wandeling vanuit een plaats in de parochie. Voordat we de wandeling beginnen is er een korte overdenking. Als PGM doen we graag mee met dit initiatief. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

In Maasland is er op de volgende data een wandeling:

Vrijdag 8 maart, vertrek uit de Link, terug in de Link

Dinsdag 12 maart, vertrek uit de Link, terug in de Oude Kerk

Vrijdag 15 maart, vertrek uit de Link, terug in de Link

DORCAS aanhangwagen staat er weer!!

Zaterdag 9 maart tussen 10.00 en 12.00 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle (ook lorren) textiel, schoenen, brillen en mobiele telefoons.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492

Inzamelochtend zaterdag 16 maart 2019

Op zaterdagochtend 16 maart kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw overbodige spullen inleveren bij onze opslag aan de Westgaag 104.

Ook dit jaar hopen wij daarmee weer een degelijk aanbod van leuke goederen voor onze jaarlijkse rommelmarkt ѐn voor onze twee boekenmarkten te kunnen samenstellen.

Oude TV-toestellen, computers en video-apparatuur vinden geen aftrek meer op de rommelmarkt, daarom nemen wij die niet meer op in onze voorraad.

U maakt ons heel blij als u uitsluitend schone en onbeschadigde marktwaar aanbiedt, waarvoor alvast onze dank.

De activiteitencommissie

—————————————————————————————————————————————

ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584