jan 06

Weekbericht 10 januari 2021

Kerkdienst 10 januari

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen

Zondag 10 januari

10.00 uur Oude Kerk          ds. D.G.ter Horst, Hellevoetsluis.

Voorwoord

Vooraan

Wie gaat voor? Het valt mij de laatste dagen op dat de volgorde waarin je aan de beurt bent heel belangrijk aan het worden is. En dan gaat het om twee dingen. Wie moet als eerste ingeënt worden tegen Corona en wie mag er naar de IC als er een ernstig capaciteitsprobleem is. Ik heb op beide vragen geen antwoord.  Ik vond het leuk om te horen dat na de politieagenten de BOA’s ook wilden. En eigenlijk dacht ik dat de BOA’s zouden gaan betogen dat zij voor de politieagenten moesten. BOA’s voelen zich immers al jaren minder serieus genomen. Dat zou je nu door hen een hogere plaats op het inentingslijstje te zetten in een keer recht kunnen zetten.

Associatief moest ik aan de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard denken. Daar kregen degenen die het kortst gewerkt hadden evenveel als zij die de hele dag gewerkt hadden. Dat is natuurlijk geen antwoord op de vraag wie het eerste ingeënt moet worden. Maar het laat wel de gelijkheid van de mensen zien. En verder komen we er toch niet uit. Want ik denk dat heel veel mensen een hele goede reden hebben om vooraan te staan.

Ondertussen hoop ik dat het de komende tijd ook over andere dingen dan hiërarchie gaat. Want ik hoor toch vooral de achterliggende vraag: hebben we wel genoeg waardering voor elkaar? Die vraag zou beantwoord moeten kunnen worden zonder voorrangslijsten. We kunnen gewoon zeggen hoe dankbaar we zijn voor de rol die de ander in onze levens vervult.

Wim de Ruyter

Bij de dienst van 10 januari

Kerkdiensten in de maand januari helaas even zonder kerkgangers.

De dienst is te beluisteren via www.kerkomroep.nl (type Maasland in en u vindt de Oude Kerk) en de dienst wordt ook live uitgezonden via YouTube.

Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht.

Organist

Leo Hans Koornneef zal op het orgel spelen in de Oude Kerk.

Kinderkerk

De hemel gaat open.( Marcus 1:1-11)

Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper. Er klinkt een stem uit de hemel:”Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.”

Collecte

Deze zondag is de collecte voor de diaconie en algemeen kerkelijk werk.  U kunt uw gift of collectebijdrage ook overmaken naar de Diaconie PGM. Dit kunt u doen via een overboeking op het algemene bankrekeningnummer van de PGM: NL77 RABO 0124 1576 02.  Als u hierbij vermeldt in de omschrijving dat het voor de diaconie is kunnen we met elkaar goede doelen blijven steunen. Alvast dank voor uw medewerking!

—————————————

Overig Nieuws

Omzien naar elkaar 

Vanuit de gemeente kan ik het volgende melden. Adri Korpershoek van de Vrouwe Lideweijsingel is op oudejaarsdag opgenomen in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Naar verwachting zal hij binnenkort overgebracht worden naar een zorginstelling.

Pleunie van der Wel van de Koningin Julianaweg is  deze week in het LUMC opgenomen voor een zware operatie.

Overleden

Maandag 21 december overleed Jan van Vliet. Hij verbleef de laatste jaren in De Tweemaster in Maassluis. Maandag 28 december is in besloten kring afscheid van hem genomen. Jan is 88 jaar geworden.

Wim de Ruyter

Overleden

Eerste kerstdag overleed op 86 jarige leeftijd mw. Koos Allewijn-Cok, Hofsingel 28a. De uitvaartdienst was woensdag 30 december in de Oude kerk van Maasland. Volgende week komen wij op haar overlijden terug.

Wim de Ruyter

Overleden

Zaterdag 26 december is overleden dhr. C.M.J. van Hees. Hij was 82 jaar. De laatste jaren verbleef hij in De Tweemaster in Maassluis. Daarvoor woonde hij Barch 2. Maandag 4 januari is de afscheidsdienst in de Oude kerk van Maasland. Ik kom later op zijn overlijden terug.

Wim de Ruyter

Bloemengroet

De bloemen van zondag 3 januari zijn met onze hartelijke felicitaties gebracht naar: mevr. T. Moerman- Mostert, Veldvreugd 15a  kamer 122 te Schipluiden Zij heeft op 1 januari de leeftijd van 90 jaar mogen bereiken en met onze hartelijke groeten naar; mevr. T.v.d. Akker- Boers, Huis te Veldelaan 9

—————————————–

 

Geef vandaag voor je kerk van morgen…

Zie bericht op de website!

 

DORCAS AANHANGWAGEN STAAT ER WEER !

Zaterdag 9 januari aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland tussen 10 en 12 uur zijn de vrijwilligers er weer om graag schone kleding, schoenen, tassen en riemen in te zamelen. Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar. In deze onzekere corona tijd is het misschien niet mogelijk om in te zamelen. Wij vragen uw begrip daarvoor. Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 0105919492

—————————————-

Algemeen

Predikanten: ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl  en 1 plaats vacant;

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl