feb 05

Weekbericht 10 februari 2019

Kerkdiensten

Zondag 10 februari

10.00 uur Oude Kerk        ds. S. Tj. van der Hauw, Kerk en Schooldienst

Bij de dienst van 10 februari

Kerk- en schooldienst

Op zondagmorgen 10 februari zal er een Kerk- en schooldienst gehouden worden in de Oude Kerk. Een aantal klassen bereiden zich daarop voor.We hopen met elkaar een fijne dienst te beleven en vele ouders met hun kinderen te ontmoeten. Het thema van de dienst is “zien en gezien worden”. Bepaalde klassen zullen een lied ten gehore brengen. Het zal een laagdrempelige en eenvoudige dienst zijn. Het verhaal over Zacheüs die door Jezus werd gezien zal centraal staan in de dienst. In samenspraak met de school hebben we gekozen voor een speciale collecte die bestemd zal zijn voor de Stichting Jarige Job. Het is voor kinderen die door omstandigheden geen cadeaus krijgen op hun verjaardag. Het gaat om nieuwe cadeaus en voor 35,- kan een kind dan een leuke verjaardag hebben. De school doet ook mee aan deze actie. Het combo zal de begeleiding van de zang verzorgen.

Tot zondag!

S.Tj. van der Hauw

Organist

In de Oude kerk zal Leo Hans Koornneef op het orgel spelen.

Kinderkerk

Deze week is er geen kinderkerk, maar blijven we gezellig bij de Kerk en Schooldienst

Jeugdkerk

Deze zondag is er voor de jeugd vanaf 12 jaar weer jeugdkerk. We hopen jullie weer te ontmoeten om er een fijne dienst van te maken.

Hartelijke groet en tot zondag. De jeugdleiding

Bloemengroet

De bloemen van zondag 3 februari zijn, met onze hartelijke groeten, gebracht naar mevr. M. Kleijwegt-Karnaat, Huis te Veldelaan 7 en naar dhr. J. Moerman, Veldesteijn 8, die al enige tijd in het Zonnehuis in Vlaardingen verblijft. De bloemen van de dienst in Singelhof zijn gegaan naar mevr. G. v.d. Does-Bijl, Hofsingel 50, die in het Marnix revalidatiecentrum verblijft.

Oppasdienst

De oppasdienst wordt  verzorgd door Carin Sonneveld.

Kaars aansteken

Maxime van Buuren zal aan het begin van de dienst in de  kaars aansteken.

Collecten

De eerste collecte is voor Stichting Jarige Job ( zie toelichting), de tweede collecte voor algemeen kerkelijk werk.

Stichting Jarige Job

Deze collecte is aangedragen door de school. Stichting Jarige Job zorg er voor dat kinderen die thuis van een hele kleine beurs leven toch nog een verjaardagscadeau krijgen. De stichting werkt nauw samen met de voedselbanken in Nederland. Voor veel kinderen is een verjaardag met cadeaus, visite en trakteren op school vanzelfsprekend. Voor 61.000 kinderen in Nederland is dit niet het geval. Zij kunnen hun verjaardag niet vieren, omdat er thuis te weinig of zelfs geen geld voor is.

———————————————————————————————————————————————

O v e r i g  N i e u w s

Omzien naar elkaar

Lenie Keijzer- van der Meer van de Ruwaard 5 kwam thuis uit het ziekenhuis in Delft. Wij hopen dat zij verder mag opknappen en wensen haar alle goeds samen met haar man Jochem en het gehele gezin.

Dhr. J. Moerman van  de Veldesteyn verblijft al enige tijd in het Zonnehuis in Vlaardingen.

In het Marnix te Vlaardingen revalideert Ad van der Meer uit de Boskamp en mevr. G. van der Does- Bijl van de Hofsingel .

Laten wij bidden en meeleven met onze zieken en allen die om hen staan en dagelijks voor hen moeten zorgen. Het is van belang contact te houden met allen die in tehuizen zijn opgenomen.

De predikanten

Uitnodiging voor een goed gesprek

Het thema van de geloofsontmoetingsavonden in februari en maart 2019 is “Een goed gesprek”. Tijdens een aantal avonden komen we in een groep bij elkaar voor een gesprek rond dit thema en delen zo met elkaar iets van ons leven, onze gedachten, ervaringen en geloof. Door de ontmoeting en bezinning kunnen de gesprekken verder gaan dan doorgaans het geval is. In de Op Weg van februari vindt u nadere informatie over deze avonden en over hoe u zich kunt aanmelden; ook worden gastgezinnen gezocht! Graag opgeven uiterlijk zondag 10 februari as.

Plaatselijke regeling

In 2015 is de plaatselijke regeling voor de protestantse gemeente Maasland vastgesteld. Door landelijke aanpassingen is het noodzakelijke deze plaatselijke regeling aan te passen. De kerkenraad heeft de gewijzigde regeling voorlopig goedgekeurd. Nu kunt u als gemeente deze regeling bekijken en eventuele vragen of bedenkingen stellen. Deze plaatselijke regeling is te vinden op de website en in te zien bij de scriba. Wilt u een exemplaar thuis ontvangen, neemt u dan contact op met de scriba (scriba@pg-maasland.nl) Uw reacties kunt u tot 16 februari 2019 indienen bij de scriba.

Scriba

           Dorcas aanhangwagen staat er weer

Zaterdag 9 februari tussen 10 en 12 uur staan we weer met de Dorcas aanhangwagen aan de Prinses Beatrixlaan 9 in Maasland.Iedere 2e zaterdag van de maand staan we daar en ontvangen we graag alle textiel, schoenen, brillen, en mobiele telefoons . Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Voor meer informatie: tel.nr. 5919492


ALGEMEEN

Predikanten: ds. S. Tj. van der Hauw, tel. 5921624, e-mail: simonvanderhauw@hotmail.com; ds. B.W.J. de Ruyter, tel. 5922313, e-mail: w.de.ruyter@hccnet.nl

Scribaat: e-mail: scriba@pg-maasland.nl

Website: www.kerkentemaasland.nl

Kopij inleveren: voor zondagavond 18.00 uur via Lia de Vos, tel. 5918164 en Margreet Poot, tel. 5926567, e-mail: samen@pg-maasland.nl

Vervoer naar de kerk: Jan Heijdra, tel. 5911788 of Alex Taal, tel. 5922584