apr 10

Vijfde Zondag schikking van de veertigdagentijd

De schikking is gebaseerd op

Jesaja 58: 7-10

antwoordpsalm 126

epistellezing Filippenzen 3: 7-14

Lucas 20: 9-19

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk. De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant. In de flessen staat het zwaardvormig blad van de Sansevieria. De blauwe druifjes verwijzen naar de wijngaard

 

Mediatieve tekst

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.”
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin

Alvast bedankt weer!

Groet, Carin Sonneveld