sep 03

Verslag van de beroepingscommissie

HET HOREN, LUISTEREN EN EVALUEREN IS BEGONNEN!

In de afgelopen maanden is in de beroepingscommissie het werk doorgegaan. Na de opstart met vergaderingen via ons computerscherm, zijn we nu een paar keer fysiek bij elkaar geweest in de kerk. Dit contact waarderen we extra omdat we hebben ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat je elkaar altijd in levenden lijve kunt ontmoeten.

Een vast onderdeel van het beroepingswerk is het opvragen van suggesties van predikanten bij de PKN. Dit is gebeurd en we hebben een lijst ontvangen. Met de namen op deze lijst en al uw suggesties (inmiddels 24 in totaal!) zijn we aan de slag gegaan. Dank voor uw inbreng! Dit is heel waardevol voor ons. Om meer te weten te komen over de kandidaten zijn we gelukkig niet afhankelijk van het bezoeken van diensten in andere gemeenten. We maken dankbaar gebruik van alles wat online is te vinden. Daar zijn meer diensten dan ooit te beluisteren en te zien!

De vacature voor onze gemeente is nu ook op onze website www.kerkentemaasland.nl/vacature te vinden. Op deze manier kunnen we de landelijke PKN-website en sociale media gebruiken om de vacature meer bekendheid te geven. Predikanten die zich geroepen voelen krijgen zo de gelegenheid om uit eigen beweging te solliciteren.

Verder nieuws is dat wij als commissie in september twee avonden getraind zullen worden door de Academie van de Protestantse Kerk. Zij geven trainingen voor het beroepingswerk. Wij vinden het belangrijk om bagage mee te krijgen om onze belangrijke klus goed te kunnen klaren.

Ons email adres vacature@pg-maasland.nl blijft beschikbaar en u kunt ons te allen tijde een berichtje, vragen en eventueel nieuwe suggesties sturen.

Met vriendelijke groet namens Henk van Trigt, Karel van der Vlis, Martijn Moerman, Mirjam van Zelst, Petra Voogt, Simon Hanemaaijer en Tineke van den Berg,

Ria van der Maas, Voorzitter beroepingscommissie