nov 01

Verslag: inspiratie- en bezinningstheater 4 okt j.l

INSPIRATIE en  BEZINNING – EEN AVONDJE THEATER

Dominees zijn vreemde vogels. Aldus één van de dominees die wij in de afgelopen jaren hebben leren kennen als uitstekend verhalenverteller en tekstschrijver van liedjes. Deze dominee trakteert zijn publiek, dat op 4 oktober j.l. ‘s avonds in grote getale naar de Oude Kerk is gekomen, op een avondje inspiratie- en bezinningstheater.

De nieuwe inrichting van de Oude Kerk blijkt die avond ook een theatersfeer te kunnen bieden.

Hij vertelt in een one man show in geuren en kleuren zijn verhaal.

Van het opgroeien als middelste telg op een boerderij in de Hoekse Waard, het niet-werken op zondag (of toch wel?), het meisje dat haar fietsband liet leeglopen om zijn aandacht te trekken, de eerste grammofoonplaat, het studentenleven, het geloof, het dominee zijn, het langzaam maar zeker tot de ouderen gaan horen en het terugblikken op het leven tot dan toe. “Hoe komt het dat ik ben die ik ben”? Het ontdekken van rode lijnen, mensen en  verhalen die inspireren, die je beïnvloeden, die je vormen. Verhalen die soms uit een vorige generatie komen.

Zelfs onbesproken onderwerpen laat hij niet onbesproken. Alles doorspekt met humor, zelfspot, gedichten en liedjes.

Piet Schelling (want hij is die dominee) vertelde in “Ik ben die ik ben door verhalen” op boeiende wijze zijn levensverhaal, waarmee hij nog eens dik onderstreepte dat hij de kunst van het vertellen goed verstaat.

Dank aan de taakgroep Inspiratie en Bezinning!

 

Henk van Hartingsveldt