okt 03

Verslag Inspiratie en Bezinning – Joodse beeldvorming van Jezus

VERSLAG 11 september   –  INSPIRATIE en BEZINNING   

Dr. Marcel Kemp – Joodse beeldvorming van Jezus

Marcel Kemp bespreekt deze avond hoe men in Joodse kringen aankijkt tegen Jezus. Als kind van een Nederlandse moeder en een (onbekende) Duitse vader is hij al een leven lang ‘persoonlijk’ betrokken bij de thema’s WO II en Shoah, alsmede de verhouding jodendom – christendom.

In het licht van de geschiedenis van pogroms en vernietiging van het Europese Jodendom, waarbij christenen en een bepaalde christelijke theologie een rol speelden, is het verbazingwekkend dat vanuit het jodendom door de eeuwen heen toch interesse is getoond in Jezus. Juist ook de laatste decennia is deze belangstelling toegenomen.

Hoe kijkt men in joodse kring nú tegen Jezus aan? Dat varieert enorm. Er wordt niet alleen op verschillende manieren ‘afstand’ genomen van een Jezus-in-christelijke-context, maar er zijn ook joodse schrijvers en denkers die Jezus als ‘joodse broeder’ voluit herkennen en erkennen. Vele Joodse denkers en filosofen passeren de revue. Interessante vraag is tenslotte of joodse visies op Jezus ook voor christenen vandaag aanleiding kunnen zijn Jezus anders te verstaan . . . .

Enkele opmerkingen vanuit de verschillende Joodse richtingen.

 “Jezus was de grootste profeet uit de geschiedenis van het jodendom.”

“Jezus staat wat zijn ethiek betreft geheel in de Joods Farizese lijn”.

“Jezus vermijdt zelf om te zeggen dat Hij de Messias is. Als het niet anders kan verbiedt Hij zijn leerlingen om erover te spreken.”

‘De tragiek van de kerk is dat het geloof van Jezus tot geloof in Jezus is geworden” Moeten wij niet weer gaan geloven zoals Jezus dat deed?

Een mooie afsluiting was hoe Joodse kunstenaars Jezus afbeelden. Afbeeldingen van schilderijen van Chagall en Rothko werden getoond, met uitleg.

Het was een leerzame avond waarin heel veel informatie werd gegeven. Veel gehoord, veel om de komende tijd over na te denken.

 

Addie Goudzwaard