nov 29

Verslag Inspiratie en Bezinning avonden

De toekomst volgens het boek Openbaring op 30 oktober en 13 november

In 2 avonden hebben we onder leiding van Ds Wim de Ruyter ons verdiept in het boek Openbaring. Voor alle aanwezigen blijft dit bijbelboek ( vaak benoemd als Openbaringen, maar het heet echt Openbaring!) een moeilijk te doorgronden boek.

De eerste avond was vooral een algemene informatieve bijeenkomst, waarin we stukken tekst lazen en Ds de Ruyter uitleg gaf over het begrip apocalyptiek , beelden uit Openbaring maar ook bijv uit  de bijbelboeken Daniel en Marcus.

In de tweede avond hebben we gesproken over het Duizendjarig rijk uit Openbaring 20. Ds de Ruyter had teksten uit andere geschriften opgezocht waarin parallelle beschrijvingen voorkomen. Zo lazen we uit EzechiĆ«l,  Jesaja,  Baruch (een Joods geschrift),  Ezra,  het boek De stad van God van Agustinus ( 4e eeuw), de Augsburgse Confessie ( 1530) en de geschriften van Ds W. Brakel (18e eeuw) .

De vroege christenen in de Romeinse tijd geloofden in de komst van het Duizendjarig rijk en hielden zich eraan vast in moeilijke tijden van vervolging. 

In de 15e eeuw, de tijd van de Augsburgse Confessie, die deel is van de Protestantse Belijdenisgeschriften wordt het geloof in het 1000 jarig rijk veroordeeld.

Ds Brakel in de 18e eeuw geloofde daarentegen vol overtuiging in het 1000 jarig rijk.

Naar aanleiding van de gelezen tekstgedeelten spraken we nog over de zorgen over onze aarde, de klimaatproblematiek en onze verantwoordelijkheid daarin. Dat we tegelijkertijd mogen vertrouwen op een God die voor ons en onze aarde zorgt.

We hebben met 20 mensen twee interessante avonden gehad, dank aan Ds de Ruyter hiervoor.

Hannie van Rijs