dec 04

Toelichting collecte 10 dec: Streekverband De Tien

De diaconie collecteert vaak voor de projecten van Streekverband De Tien. Wat is nu de achtergrond van dit streekverband en wat is het doel?

“Streekverband De Tien” is in 2008 ontstaan door een samengaan van het “Hervormd Streekverband van Diaconieën, classis Westland” en “De Tien”. In de nieuwe naam is de ‘oude historie’ herkenbaar. Door de bij het Streekverband De Tien aangesloten kerken, wordt elk jaar geld ingezameld d.m.v. collecten, giften enz. Hiermee worden uitsluitend zes projecten, die volgens procedure voorgedragen en gekozen zijn door de deelnemende diaconieën, ondersteund.

 

Buiten de zomerperiode zijn er negen bijeenkomsten van de afgevaardigden van de diaconieën en de adviescommissie. Op deze avonden is een belangrijk onderdeel “Werk in eigen winkel / Rondje Diaconie”. Hier komen actuele activiteiten van diaconieën aan de orde en/of stelt men vragen over onderwerpen die bij hun diaconie spelen.

 

Na de pauze is er, in zes van de vergaderingen, steeds één van de projecten aanwezig, die uitleg en toelichting geeft over de gedane acties en de voorgenomen activiteiten. Ook kunnen door de afgevaardigden vragen worden gesteld aan de vertegenwoordiger(s) van het desbetreffende project. Jaarlijks ontvangt Streekverband De Tien een jaarverslag van elk van de projecten.

 

Streekverband De Tien ondersteunt alleen de, door de deelnemende diaconieën gekozen, zes projecten. Al het geld gaat volledig naar die projecten. Het werk van Streekverband De Tien wordt uitsluitend met vrijwilligers gedaan.

 

Diaken Betty Kuijvenhoven vertegenwoordigt vanuit de diaconie PGM de PGM in het streekverband. Als u geïnteresseerd bent in het werk van het streekverband of de projecten kan zij u meer vertellen!