okt 06

Themadienst “Groene Kerk” – Groen Geloven

Zondag 17 oktober 2021 om 10.00 uur in de Oude Kerk en online

Voorganger ds. Wim de Ruyter

Begin augustus verscheen het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Dit rapport maakt pijnlijk duidelijk dat de mens Gods goede schepping aan het vernietigen is, aldus ds. René de Reuver, scriba van Generale Synode.

Ondanks alle media aandacht voor klimaat en verandering in de afgelopen jaren is er weinig  veranderd in de leefstijl van mensen.

Duurzaamheid en klimaat zijn de komende tijd belangrijke thema’s voor de Protestantse kerk in Nederland. We worden – nog sterker dan voorheen – geroepen de trouw van God aan Zijn schepping te weerspiegelen in ons omgaan met elkaar en met de aarde.

Van harte welkom in deze themadienst!

Taakgroep ‘missionaire diensten’