dec 04

Terugblik op Inspiratie en Bezinning avond op 9 november

TERUGBLIK OP DONDERDAG 9 NOVEMBER ‘vierden’ we met een groep van ongeveer 20 gemeenteleden de 500e verjaardag van de Reformatie. Het onderwerp : Maarten Luther – Wie was hij?

We werden deelgenoot van het veelbewogen leven, de gedachten en daden van Maarten Luther en kregen een inkijkje in het leven van de belangrijke personen om hem heen. Simon van der Hauw nam ons via een PowerPointpresentatie van foto’s en documenten mee in zijn bewondering voor Maarten Luther. Hij vertelde enthousiast over wat we aan Maarten Luther te danken hebben. Telkens bracht hij de enorme werklust en ijver van Luther onder de aandacht. Het gaat vanaf de tijd van de Reformatie in de Protestantse Kerken, ook in Nederland, om de ‘vijf sola’s’ van Luther die alle elementen van afkeer van de toen heersende Rooms Katholieke Kerk in zich hebben:

De vijf sola’s zijn vijf Latijnse stellingen die tijdens de reformatie geformuleerd zijn als kernpunten van het protestantse geloof. De stellingen worden pas sinds begin 20e eeuw als een eenheid beschouwd.

Sola fide (Alleen door geloof)

Rechtvaardiging (zondeloos worden voor God) komt alleen door geloof, niet door goede werken. Het was de centrale doctrine van Maarten Luther, voornamelijk afgeleid uit de brief van Paulus aan de Romeinen, en wordt doorgaans beschouwd als de belangrijkste oorzaak van de Reformatie omdat daardoor de aflatenhandel ontmaskerd werd.

Sola gratia (Alleen door genade)

Genade is een gave van God die ons rechtstreeks bereikt en geen bemiddeling behoeft van de clerus

Sola scriptura (Alleen door de Schrift)

Alleen de Bijbel is het Woord van God en de Bijbel moet toegankelijk zijn voor iedereen.
Toegankelijk betekent hier zowel verkrijgbaar (en leesbaar) als interpreteerbaar. Deze stelling was dus alleen mogelijk dankzij de uitvinding van de boekdrukkunst.

Luther besteedde een groot deel van zijn leven aan het vertalen van de Bijbel in een voor de gewone mensen leesbare Duitse taal.

Solus Christus (Alleen Christus; soms Solo Christo, Alleen door Christus)

Alleen Christus bemiddelt als Mensenzoon[1] tussen mens en God. 

Soli Deo gloria (Alle eer komt alleen God toe)

Alle eer komt God toe, omdat Hij de mens redt door de kruisdood van Christus en doordat God het geloof aan de mens geeft. De verering van Maria en de heiligen wordt afgewezen.

In Nederland wordt ook vaak gesproken over de drie sola’s, waarmee de eerste drie uit de bovengenoemde lijst bedoeld worden: sola fide, sola gratia, sola scriptura.

Een smet op het leven en werken van Luther is zijn openlijke aversie tegen de Joden omdat zij Luthers ideeën niet hebben omarmd. Daarmee heeft hij indirect het Joodse volk veel verdriet en onheil bezorgd.

We waren op 9 november getuige van een inspirerende avond en een boeiend verhaal.

Een enthousiaste deelnemer.