jul 09

Startzondag – 8 september – vooruitblik

Thema: Een goed verhaal

Op de komende startzondag op 8 september willen we aandacht geven aan stenen of andere voorwerpen waar een verhaal aan vastzit. De stenen die neergelegd werden bij de doortocht door de Jordaan (Jozua 4) waren gedenkstenen. Iemand vraagt: Waarom liggen die stenen daar?En dan kan het verhaal verteld worden over Gods daden en wat het volk had beleefd.

Naar aanleiding van het verhaal in Jozua willen we gemeenteleden vragen iets naar de kerk op de startzondag mee te nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld stenen zijn die je meegenomen hebt van vakantie en daar zit dikwijls een verhaal aan vast. Maar ook andere voorwerpen met een verhaal zijn welkom. Die verhalen kunnen we dan na afloop van de startzondag met elkaar delen. We zijn benieuwd wat jij laat zien en gaat vertellen!

Het team van voorbereiding