jan 05

Rooster Kind op Zondag

Op de website www.kindopzondag.nl staan alle verhalen, ook via podcast te beluisteren. Tevens staan er elke week meerdere verwerkingen.

Om digitaal in te kunnen loggen kan een gratis account worden aangemaakt. Om dit account aan te maken is een abonneenummer nodig. De code van onze kerk kan je in Op Weg vinden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
Ineke Bezemer, voorzitter kinderkerk, telefoon: 010-5912129 of email: bezemer-vandorp@online.nl

Je kunt een foto van je werkje of tekening (met je naam erop) van het thema opsturen naar Yvonne Voogt: pwyv65@gmail.comof de verwerking bij haar in de brievenbus stoppen: Diepenburchstraat 24 A.

Ze worden dan opgehangen in de kerk en zijn dan tijdens de volgende (online) kerkdienst te zien.