nov 01

Rommel- en Boekenmarkt

T s j a …,

ongeveer zo hadden we de Rommel- en Boekenmarkt van 12 en 13 november a.s. willen aankondigen …

Een geweldige hoeveelheid marktwaar en boeken was al gesorteerd, plannen waren gemaakt en heel wat vrijwilligers hadden al enthousiast gereageerd op onze oproep om hulp bij het laden, lossen, uitstallen en verkopen van alle spullen!

Maar helaas …    

Met het oog op de huidige onzekere ontwikkelingen en in afwachting van nieuwe Corona-maatregelen door de overheid vinden wij het verstandig om toch op de rem te trappen en een volgende Rommel- en Boekenmarkt pas te laten plaatsvinden ergens in het voorjaar, b.v. in april 2022.

Met de onmisbare hulp en inzet van vele vrijwilligers hopen we dan de draad weer te kunnen oppakken.

De activiteitencommissie