jan 30

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE OVER DE OP WEG

In december 2019 trof u bij de OP WEG een enquêteformulier aan over de OP WEG. De enquête was een initiatief van de Kleine Kerkenraad om de meningen van de gemeenteleden te peilen over de OP WEG. Maar liefst 175 formulieren werden terug ontvangen.

Alle respondenten bedanken wij hartelijk voor hun reactie(s).  De kleine Kerkenraad heeft zich in de januari-vergadering gebogen over de resultaten. Graag delen wij enkele wetenswaardige enquêteresultaten en besluiten van de Kerkenraad met u.

Leeftijdscategorieën van de respondenten
Onder de 25 jaar                    2                                 Tussen de 50 en 75 jaar         105

Tussen de 25 en 50 jaar          9                                 Boven de 75 jaar                     59

 

Wordt de OP WEG door u gelezen?

Het merendeel van de respondenten (161 van de 175) neemt de moeite om het blad OP WEG in te zien. Hiervan geven 146 personen aan dat (bijna) alles wordt gelezen. Het valt op dat uit de groep 50 jaar of ouder 161 van de 164 personen het blad doorbladeren (18) of bijna geheel lezen (143).

Inhoud van de OP WEG: waardering van de huidige rubrieken

Van de 175 respondenten geven 76 personen aan dat aan de inhoud niets hoeft te veranderen. Dat is 43% van de respondenten. De overige 57% noemt wel één of meerdere rubrieken, die minder worden gewaardeerd. Op basis van die respons is een rangorde gemaakt:

Nr       RUBRIEK                                 AANTAL KEER GENOEMD

 1. PCOB-nieuws 45
 2. Amnesty International 45
 3. Nieuws van koren 39
 4. Verkoop collectebonnen 36
 5. Gedicht 26
 6. Berichten van derden 26
 7. Verjaardagen van ouderen 14
 8. Kinderpagina’s 11
 9. Overzicht kerkdiensten 9
 10. Roosters 6
 11. Het woord is aan de dominee 5
 12. Diaconie-nieuws 5
 13. Kerkrentmeesters 5
 14. Agenda van activiteiten 5
 15. Verdriet, Vreugde en Verandering 3
 16. Uit de Kerkenraad 3Inhoud van de OP WEG: wat mist u?

Het overgrote merendeel van de respondenten (155 van de 175) geeft aan niets te missen.

Van 20 respondenten zijn suggesties aangedragen. De suggesties zijn als volgt te rangschikken:

Algemeen  1x

Gericht op de kerkelijke organen  4x

Gericht op leden / mensen  5x

Gericht op groepen  1x

Gericht op onderwerpen PGM 7x

Gericht op buiten de PGM  6x

Communicatiemiddelen van de PGM Wat heeft de voorkeur?
Bij deze vraag kon de rangorde worden aangegeven tussen de maandelijkse papieren OP WEG, de wekelijkse digitale nieuwsbrief of de permanent te raadplegen website.

Door 103 respondenten (waarvan 99 uit de leeftijdsgroep boven de 50) wordt de OP WEG als 1e keuze aangegeven. De wekelijkse mail-nieuwsbrief is bij 44 respondenten de 1e keuze, terwijl slechts 16 de website als 1e keuze laten noteren.

Frequentie van de OP WEG
Veruit het grootste merendeel van de respondenten (63%) geeft aan dat aan de frequentie niets moet veranderen. Het om de maand uitgeven van de OP WEG scoort als next best met 25%.

 

Kosten van de OP WEG Wat heeft u er voor over?
Van de respondenten geeft 46% aan dat de vrijwillige bijdrage voldoende is. Daarentegen geeft 54% aan dat zij er een bijdrage voor over hebben om het blad OP WEG te (blijven) ontvangen.

De OP WEG in de toekomst Wat heeft uw voorkeur?
Met deze (hypothetische) vraag en dito antwoorden werd vooral gepeild welk toekomstbeeld wordt gezien voor de OP WEG.  Van de respondenten geeft nu 44,5% aan, dat de maandelijkse OP WEG als betaald abonnement de 1e keuze is. Voor 37% is het gratis verstrekken belangrijk, al is de consequentie dat de frequentie halveert. Het afschaffen van  de papieren OP WEG zien 29 respondenten als een logische ontwikkeling in de toekomst.

Losse opmerkingen
Deze mogelijkheid hebben 63 personen gebruikt. Veelal werd toelichting op antwoorden gegeven, doch er werden ook suggesties over allerlei onderwerpen gemaakt.

Diverse opmerkingen zijn gedeeld met de betrokken organen of contactpersonen.

Besluiten van de Kleine Kerkenraad

De respons van de enquête is procentueel (8,75%) gering te noemen, doch in absolute aantal (175) toch wel een behoorlijke score: een geslaagde enquête derhalve.

Op basis van de respons valt te constateren dat de OP WEG wordt gewaardeerd:

 • inzien of lezen (161 van de 175 = 92%)
 • niets veranderen aan de inhoud (43%)
 • aan de inhoud wordt niets gemist (88%)
 • duidelijk de 1e keuze als communicatiekanaal (63%)
 • niets veranderen aan de frequentie (63%)

De Kleine Kerkenraad bevestigt deze uitkomst door de komende paar jaren de OP WEG te blijven uitgeven: gratis en in de huidige frequentie (11x per jaar).

Qua inhoud worden enkele kleine wijzigingen doorgevoerd. De rubrieken PCOB-nieuws en algemene berichten van koren en derden worden niet meer geplaatst, tenzij de berichten betrekking hebben op activiteiten die in de Oude Kerk plaatsvinden.

Het formulier “Verkoop Collectebonnen” komt voortaan in het folderrek van de kerk te staan, zodat in de OP WEG kan worden volstaan met een aankondiging van de verkoopmomenten.

Het gedicht wordt voortaan alleen geplaatst rondom de Christelijke Feestdagen.

Vanwege de binding met de kerk wordt de rubriek “Nieuws van Amnesty International” gehandhaafd.

Arjan de Vos