aug 24

Programma 2020-2021 Inspiratie en Bezinning

De werkgroep Inspiratie en Bezinning heeft voor het komend seizoen weer een mooi programma gemaakt.  Inspiratie en Bezinning Programma boekje 2020-2021


 september/oktober 2020

“Het goede leven”, dit is het thema van de PKN voor het nieuwe kerkelijk seizoen. Leven in het perspectief van Gods licht. Wat geeft het leven zin, wat maakt het leven goed? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving en het is een zoektocht om daarop antwoorden te vinden.
Door elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan, proberen we antwoorden te vinden en samen het goede leven te ervaren.
En zo beginnen we in september enthousiast aan de activiteiten die de taakgroep “Inspiratie en bezinning” voor het nieuwe seizoen georganiseerd heeft.

Bij de “Op weg” van september heeft u het nieuwe programmaboekje gekregen.

We nodigen iedereen, zowel  jong als oud, of er tussen in, van harte uit om er eens naar te kijken, en nieuwsgierig geworden één of meerdere avonden te bezoeken of aan activiteiten deel te nemen.

Daarbij bent u van harte welkom, we hopen met elkaar waardevolle ontmoetingen te hebben!
Uiteraard houden we rekening met alle coronamaatregelen.