jan 04

Preek van de Weelk – Kerstnacht

Verkondiging Kerstnacht 2021,
ds. Rianne Noordzij.

Jesaja 9, 1-6
Lucas 2, 1-16

Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus,
ver weg, maar in gedachten dichtbij,

‘Van U is de toekomst’. Zo zijn wij dit kerkelijk seizoen als protestantse gemeente Maasland begonnen. Leven in de toekomst, Koninkrijk van God. Het was een feestelijke startzondag. Het mocht weer. Natuurlijk nog wel volgens de maatregelen, maar wij zochten naar mogelijkheden: twee diensten naast elkaar: wisselend hier in de Oude Kerk en in ’t Trefpunt met vragen over het Koninkrijk, gespreid koffie drinken, kinderen spelen, jongeren speurden bij ouderen ‘Time travel to the future’ naar een biologisch en ecologisch evenwicht, samen gelukkig zijn en lunchen op de voedselakker bij Mart van Buuren waar wij met zonnebloemen vandaan gingen. Vanuit ons geloof deelden we hoop en vertrouwen.
Deze kerstnachtviering zou door jongeren groots opgezet worden, maar is helemaal afgepeld. Nu zit u, zit jij thuis te kijken. Onze overheid heeft subiet maatregelen genomen om de grote besmettelijkheid van weer een nieuwe variant van corona tegen te gaan.
Ik sprak afgelopen maandag mijn nichtje en we deelden onze ervaringen. Die man van wie zijn bedrijf failliet is, die vrouw die al twee jaar op een hernia operatie wacht, vergaat van de pijn terwijl haar man als mantelzorger radeloos voor zijn twee kleine kinderen moet zorgen.  En ik vertelde hoe wij te horen hebben gekregen dat na twee jaar kuren nu de chemo bij Piet niet meer werkt en de uitzaaiingen enorm zijn toegenomen en ik zei tegen Nanette: Ik heb in de kerstnachtdienst niets te zeggen. Zo veel mensen in deze nacht van eenzaamheid, teleurstelling, pijn en verdriet, gemis van een geliefde, het alleen zijn.
Lieve mensen: ik weet niets te zeggen. Wat heb ik te vertellen in deze tijd over het kerstfeest? Wat hebben wij er aan dat zo 2000 jaar geleden Jezus geboren is? Wat heb ik er aan in mijn situatie?
Staat het feest niet compleet buiten onze dagelijkse werkelijkheid? Die goede boodschap? Same old story? We hebben toch allemaal nodig een Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst. Komt er nog wat van, van dat Koninkrijk?

Ík heb u niets te geven, niets te zeggen. Daarom, ga met mij mee, midden in onze koude winternacht terug naar de stal. Heb ’t lef om met niets dan jezelf terug naar de stal. Back to basic. En weet: Het donkerste uur van de nacht komt vlak voor het licht.
Stel je in gedachten voor dat je opstaat en gaat naar de stal, je kijkt eerst voorzichtig om een hoekje. Je gaat naar binnen. Niet jij hebt het kerstverhaal, maar het kerstverhaal heeft jou. En ook al heeft dit verhaal jou nu even niet, het is er wel. 
Onder ’s werelds duist’re wolken is een Licht der lichten opgegaan. Je ziet het kind in doeken gewikkeld. 
Kniel bij het kind. Leg al jouw zware lasten bij dit kind en laat dit kind nieuw in jou geboren worden. 
Die twee, dat kleine kind en jij samen verbonden als vrienden voor het leven. Want het kleine kind is volwassen geworden.
Wist je dat Hij door de diepste diepte heen is gegaan?
Wist je dat Hij uit de dood is opgestaan?
Wist je dat Hij, de grote IK BEN, er weet van heeft van alles wat je meemaakt.
Wist je dat Hij jouw leven draagt, dag aan dag?
Wist je dat je Zijn adem ademt, levenskracht iedere dag?
Wist je dat Hij de grote IK  BEN is die jou iedere dag laat merken dat Hij jou liefdevolle zorg en aandacht geeft?
IK BEN is groter dan jouw hart.

Wees dankbaar en blij dat u hier in Maasland en overal waar je woont deel uit mag maken van Gods grote familie, dat u en jij en ik broeders en zusters zijn, verbonden in onze Heer, Jezus Christus.
Op de Startzondag hebben wij moeilijke vragen over Gods Koninkrijk beantwoordt. Deze antwoorden zullen u nog een keer gepresenteerd worden en richting geven hoe wij samen gemeente zijn. Maar ik wil u alvast wel de uitersten verklappen: de topper, wel 16x is genoemd: liefde, liefdevol leven en naastenliefde.
15 x is genoemd omkijken naar elkaar, elkaar helpen, zorg voor elkaar. Opmerkelijk dat maar 1 x is genoemd: God liefhebben en jezelf. Je naaste staat hoog in het vaandel. Jezelf komt haast niet voor. We mogen dankbaar en blij om ons heen kijken, in verbondenheid met de mens die er is voor jou. Midden in een intens verdrietig bericht, midden in jouw koude winternacht vind je een kind in een stal. Je kan iets doen, iedereen kan in deze donkere tijd iets doen. Misschien bestaan er woorden voor een bepaalde situatie, maar kan je ze niet vinden. Een arm om je schouder, een luisterend oor, iemand die je wasje strijkt of even voor je kookt, gewoon even samen stil zijn…een bemoedigend woord, een stil gebed of gewoon een app om te laten weten dat je aan iemand denkt. Wij leven: heb God lief en je naaste, maar we vergeten onszelf.
Vergeet jezelf niet. Terug naar de stal, alles is zo kwetsbaar. Even je eigen woorden laten, terug naar de bron, dat jij in het Licht van het Christuskind mag leven. Iemand zei mij deze week na mijn verdrietige bericht: dat jullie samen ook nu uit het kerstverhaal kracht kunnen putten. Ons diepste geloof geeft je daar wel de kracht voor.
Mijn man zei: niet treuren. Blijf in je kracht, blijf in je kracht die je vindt in het kind.
Spreek dit elkaar én jezelf toe. Dat je ruimte mag vinden op je levensweg. Dat de bron van Zijn die je ontmoet in wat je ontroert jou mag verlichten. Dat je positief blijft.
Poets dat oude kerstverhaal op als een stoffige diamant en zie hoe Zijn licht alle kleuren van de regenboog schittert en je hart verwarmd. Wij zijn allen geroepen om dit kind in je hart nieuw geboren te laten worden.
Dat wij toch blij Kerstfeest vieren! Want de kiem van Gods Koninkrijk is ontsproten. Nu al.

Meester Eckhart, een Middeleeuws theoloog schreef:
Wij zijn allen geroepen om moeders van God te worden.
Wat heb ik er aan, als deze geboorte uit God,
de Zoon van God, zich blijft herhalen, maar niet in mijzelf.
Wat heb ik er aan dat Maria vol van genade is en ik niet?
Wat heb ik eraan als de Eeuwige God zijn zoon geboren laat worden als Hij Hem ook niet in mijn tijd en cultuur laat geboren worden?
Dit is nu de vervulling van de tijd: Als de Zoon van God in mij en jou verwekt is!

En als ik dan wat te zeggen heb: Je bent nooit alleen. Die Ene, Ik BEN, Ik zal,
doet zijn aangezicht over jou lichten en geeft je vrede, zegt: Ik heb je lief!

Komt, laten wij aanbidden…die Koning.
Amen

 

Na de meditatie luisteren wij naar: Sela, Maria had je door…, een vertaling van Mary did you know.