Terug naar PGM

PGM Contact informatie

Contact informatie

logo_PKN_nieuwsbrief

 

Kerkgebouwen:

Nieuwe Kerk : Huis te Veldelaan 16

Oude Kerk    : Kerkplein 1

 

Kerkdiensten:
Deze worden elke zondag, zowel de ochtend- als de avonddienst, gezamenlijk gehouden. De kerkdiensten zijn om 10 uur en 19 uur, afwisselend in een van beide kerkgebouwen. Bij het preekrooster kunt u vinden wanneer de dienst in welke kerk is.

 

Predikant:
wijk 1 t/m 5
Dominee S. Tj. van der Hauw
Kon. Julianaweg 60
3155 XE Maasland
010-5921624
email: simonvanderhauw@hotmail.com

 

Predikant:
wijk 6 t/m 10
Dominee B.W.J. de Ruyter
Doelstraat 3
3155 AG Maasland
010-5922313
email: w.de.ruyter@hccnet.nl


Scribaat
Trudy Goudzwaard
Hofsingel 87
3155AL Maasland
tel. 010 5912570
email: scriba@pg-maasland.nl

Ledenadministratie:
J.P. Poot-Bijl
Delkamp 14, 3155GD Maasland
tel. 5913032
email: ankepoot@caiway.net

Bijdrage-administratie:
email: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl

Kosters:
Koster Oude Kerk                                                                 
E.M. Boudesteijn-Vos                                   
’s Herenstraat 82,
3155 SM Maasland, tel.5915919  

Koster Nieuwe Kerk

J. Moerman
Hoefslag 21,
3155 BZ Maasland,tel.5924114

 

“OP WEG”
email: opweg@pg-maasland.nl
Margreet Vermaat tel. 5919492
Arjan de Vos, tel. 5918164

 

Website beheer

Website beheer : info@kerkentemaasland.nl
Redactie PKN website: redactiepkn@kerkentemaasland.nl
Hans Hordijk (PKN) : hhordijk@gmail.com
Ton van Abswoude (RK)

Website: www.kerkentemaasland.nl

Abonneren op nieuwsbrief: www.kerkentemaasland.nl/3KWP/pkn/pgm-nieuwsbrief/