Terug naar PGM

PGM Contact informatie

Contact informatie

logo_PKN_nieuwsbrief

Kerkgebouw:  Oude Kerk,  Kerkplein 1

Kerkdiensten:
Deze worden elke zondag gehouden. De kerkdiensten zijn om 10 uur en 19 uur. Onder het kopje preekrooster kunt u meer informatie vinden over de kerkdiensten.

 

Predikant:
wijk 1 t/m 5
Dominee S. Tj. van der Hauw
Kon. Julianaweg 60
3155 XE Maasland
010-5921624
email: simonvanderhauw@hotmail.com

 

Predikant:
wijk 6 t/m 10
Dominee B.W.J. de Ruyter
Doelstraat 3
3155 AG Maasland
010-5922313
email: w.de.ruyter@hccnet.nl


Scribaat
Trudy Goudzwaard
Hofsingel 87
3155AL Maasland
tel. 010 5912570
email: scriba@pg-maasland.nl

Ledenadministratie:
J.P. Poot-Bijl
Delkamp 14, 3155GD Maasland
tel. 5913032
email: ankepoot@caiway.net

Bijdrage-administratie:
email: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl

Kosters:

Koster/co√∂rdinator zondagen)                                   
Jochem Keijzer                                                                    
tel. 06 – 25538371                                                           
jjkeijzer@kabelfoon.net                                                      

(Agenda) beheer maandag – zaterdag
Lia de Vos
tel 06 – 23055816
l.devos65@gmail.com

 

“OP WEG”
email: opweg@pg-maasland.nl
Margreet Vermaat tel. 5919492
Arjan de Vos, tel. 5918164

 

Website beheer

Website beheer : info@kerkentemaasland.nl
Redactie PKN website: redactiepkn@kerkentemaasland.nl
Hans Hordijk (PKN) : hhordijk@gmail.com
Ton van Abswoude (RK)

Website: www.kerkentemaasland.nl

Abonneren op nieuwsbrief: www.kerkentemaasland.nl/3KWP/pkn/pgm-nieuwsbrief/

Kerkradio

Luistren via de website van kerkomroep.nl : http://www.kerkomroep.nl/#prov.php?pr=plaats&zt=maasland