nov 20

PKN Contact

Contact informatie

logo_PKN_nieuwsbrief

Kerkgebouw:  Oude Kerk,  Kerkplein 1

Kerkdiensten:
Deze worden elke zondag gehouden. De kerkdiensten zijn om 10 uur. Onder het kopje preekrooster kunt u meer informatie vinden over de kerkdiensten.

 

Predikant:
wijk 1 t/m 10
Dominee B.W.J. de Ruyter
Doelstraat 3
3155 AG Maasland
010-5922313
email: w.de.ruyter@hccnet.nl


Scribaat
Trudy Goudzwaard
Hofsingel 87
3155AL Maasland
tel. 010 5912570
email: scriba@pg-maasland.nl

Ledenadministratie:
J.P. Poot-Bijl
Delkamp 14, 3155GD Maasland
tel. 5913032
email: ankepoot@caiway.net

Bijdrage-administratie:
email: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl

Gebruik Oude Kerk

Voor gebruik van de kerk neemt u contact op met Lia de Vos. Zij is beheerder en houdt de agenda van de activiteiten in de kerk bij. Voor afstemming van de wekelijkse kerkdiensten neemt u contact op met de koster, Jochem Keijzer. Contactgegevens staan hieronder. Huurtarieven zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Lia de Vos of een van de kerkrentmeesters.

Kosters:

Koster/coördinator zondagen)                                   
Jochem Keijzer                                                                    
tel. 06 – 25538371                                                           
jjkeijzer@kabelfoon.net                                                      

(Agenda) beheer maandag – zaterdag
Lia de Vos
tel 06 – 23055816
l.devos65@gmail.com

 

“OP WEG”
email: opweg@pg-maasland.nl
Margreet Vermaat tel. 5919492
Arjan de Vos, tel. 5918164

 

Website beheer

Website beheer : info@kerkentemaasland.nl
Redactie PKN website: redactiepkn@kerkentemaasland.nl
Hans Hordijk (PKN) : hhordijk@gmail.com

Website: www.kerkentemaasland.nl

Abonneren op nieuwsbrief: www.kerkentemaasland.nl/3KWP/pkn/pgm-nieuwsbrief/

Kerkradio

Luistren via de website van kerkomroep.nl : http://www.kerkomroep.nl/#prov.php?pr=plaats&zt=maasland

 

Gebruik van zaal in ’t Trefpunt en Oude Pastorie

Reinier Boudesteijn pacht ‘t Trefpunt. Voor gebruik van een ruimte in ’t Trefpunt moet u contact opnemen met ‘t Trefpunt en ook afrekenen met ‘t Trefpunt.

Voor gebruik van de Oude Pastorie levert ‘t Trefpunt service aan onze kerk. Deze service betekent het bijhouden van de agenda voor het gebruik van de diverse zaaltjes en het schoonmaken van de ruimtes. ’t Trefpunt beheert dus de Oude Pastorie voor de kerk. Dat betekent dat als u een zaaltje wilt gebruiken in de Oude Pastorie voor een kerkelijk bijeenkomst, u dit altijd bij ’t Trefpunt moet reserveren.

Indien u een zaaltje in de Oude Pastorie wilt gebruiken voor niet kerkelijk gebruik, moet u ook bij ‘t Trefpunt reserveren, en krijgt u hiervoor bovendien een rekening van de kerk voor dit gebruik. Huurtarieven zijn op aanvraag beschikbaar bij de kerkrentmeesters.

Reserveren kan door een emailtje naar info@trefpuntmaasland.nl of door een telefoontje (’s ochtends) naar 010-5913416.