jan 05

Oude kanselbijbel uit gereformeerde kerk

Rien Rolfes is organist in Vlaardingen en speelt soms ook op zaterdag in de Oude Kerk. Ook in de kerstweek heeft hij op het orgel gespeeld. Rien heeft een grote verzameling oude boeken. Bij het doornemen van de verzameling stuitte hij op een oude bijbel. Op het lederen bruine kaft staat: “ds J.G.M.G. Wolf, predikant te Maasland, 3 januari 1898. Op de eerste bladzijde staat: “Biblia, dat is de gansche heiige schrift”. De bijbel is gebaseerd op de Statenvertaling uit 1657 uitgegeven door Ravesteyn. Hij is in gangbare taal vertaald door dr. A. Kuyper en uitgegeven door de Flakkeesche Boekdrukkerij te Middelharnis in 1895.
In de kerk staat al een Statenvertaling die op de kansel in de voormalige gereformeerde kerk lag, evenals Statenvertalingen, die in de voormalige hervormde kerk lagen. Rien Rolfes heeft de bijbel aan ons aangeboden en die is in dank aanvaard. Het is een mooi werk dat de historie van onze gemeente verder aanvult.