mrt 21

Orde van dienst zondag 22 maart

Hieronder kunt u de orde van dienst vinden voor zondag 22 maart. 
Voor een pdf document of om deze uit te printen klik dan  op de volgende link: Orde van dienst 22 maart

Orde van dienst   zondag 22 maart

Oude Kerk Maasland

voorganger proponent mw. N. de Ronde

organist: Leo Hans Koornneef

Afkondigingen

Intochtslied: Psalm 121:1 en 2

Votum en groet

Lied: NLB 869:1

Geloofsbelijdenis

Lied: NLB 869:4 en 5

Gebed

Schriftlezing: Psalm 116 (zie tekst hieronder)

Lied: Psalm 116:1 en 2 

Overdenking

Lied: Psalm 116:3 en 6

Voorbeden

Lied: NLB 416

Zegen


Psalm 116:

De Heer heb ik lief, hij hoort

mijn stem, mijn smeken

Hij luistert naar mij,

ik roep hem aan, mijn leven lang.

 

Banden van de dood omknelden mij,

angsten van het dodenrijk grepen mij aan.

Ik voelde angst en pijn.

Toen riep ik de naam van de HEER;

‘HEER, red toch mijn leven!’

 

De HEER is genadig en rechtvaardig,

onze God is een God van ontferming,

de Heer beschermt de eenvoudigen,

Machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

 

Kom weer tot rust, mijn ziel,

de HEER is je te hulp gekomen.

Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,

mijn ogen gedroogd van tranen,

mijn voeten voor struikelen behoed.

 

Ik mag wandelen in het land van de levenden

onder het oog van de Heer.

Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik;

‘ik ben diep ongelukkig.’

 

Al te snel dacht ik:

Geen mens die zijn woord houdt.

Hoe kan ik de HEER vergoeden

wat hij voor mij heeft gedaan?

 

Ik zal de beker van bevrijding heffen,

de naam aanroepen van de HEER

en mijn geloften aan de HEER inlossen

in het bijzijn van heel zijn volk.

 

Met pijn ziet de HEER

de dood van zijn getrouwen.

Ach, HEER, ik ben uw dienaar,

uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:

U hebt mijn boeien verbroken.

 

U wil ik een dankoffer brengen.

Ik zal de naam aanroepen van de HEER

en mijn geloften aan de HEER inlossen

in het bijzijn van heel zijn volk,

in de voorhoven van het huis van de HEER,

binnen uw muren, Jeruzalem.

 

Halleluja!