mei 01

Opbrengst Zendingscollecte 2019

Zendingscollecte aan huis 2019   

In de week van 8 t/m 12 april is de jaarlijkse zendingscollecte aan huis gehouden. Hierbij hebben wij het voorlopige bedrag van € 5.137,67 opgehaald. Dit geld wordt besteed aan het landbouwproject en trainingscentrum voor kleine boeren in Rwanda en voor theologisch onderwijs voor christenen in Pakistan. 

Heeft men u niet thuis aangetroffen bij het ophalen van de enveloppe en wilt u toch nog een bedrag overmaken dan kunt u alsnog uw bijdrage overmaken op bankrekening NL 57 RABO 0340 4207 23 t.n.v. Zendingscommissie Prot. Gem. Maasland.

De zendingscommissie wil hierbij alle gevers bedanken voor hun bijdrage. Ook willen wij de ruim 65 wijkmedewerkers die de zendingsenveloppen hebben opgehaald hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou dit mooie resultaat niet zijn behaald.