sep 07

Op Zoek naar gastgezinnen voor de eetgroep “Eten met de dominee”

Op Vrijdag avond 1 oktober starten wij weer met een eetgroep voor 12 tm 17 jarigen.
Samen met de dominee kunnen de jongeren in gesprek aan de hand van een kletspot en/of over onderwerpen die hen interesseren.De jongeren hebben allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Op het moment dat ik dit verzoek schrijf, weten wij nog niet hoeveel aanmeldingen er zijn.

Wilt u een groep jongeren in uw huis ontvangen en zorgen voor een eenvoudige, lekkere maaltijd.

Dan horen wij dat graag. De data staan hieronder vermeld.

Vrijdagavond: 1 oktober, 5 november 2021, 7 januari 2022, 4 februari 2022, 11 maart 2022
1 april afsluiting.

U kunt zich aanmelden bij Yvonne Voogt.

e-mail: pwyv65@gmail.com
            tel.nr.  010 – 5924852

 

Namens het Jeugdwerk
ds. Rianne Noordzij, Jim en Lauretta Kaldenberg en Yvonne Voogt