okt 03

Ontmoetingen rondom de Bijbel voor senioren. Komt u ook?

KOMT U OOK?

Als leden van verschillende Maaslandse kerken willen wij senioren  van harte uitnodigen voor een aantal ontmoetingen rondom de Bijbel. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Oudere mensen, senioren, geven in belangrijke mate vorm aan de gemeenschap in de kerk en de maatschappij. Zij ontmoeten elkaar in verschillende groepen. Senioren staan midden in het leven. Wat dat betreft zijn ze niet anders dan de oudere mensen die we in de Bijbel tegen komen. De Bijbel weerspiegelt de verscheidenheid van het leven en van de mensen. Ook de zoektocht van de mens naar God. Veel vragen waar de ouder wordende mens mee geconfronteerd wordt zijn levensvragen.  Je hiermee bezighouden hoort wezenlijk bij ieder mens. De Bijbel is voor iedereen die daarin naar antwoorden zoekt een goede raadgever.

We starten met  5 Bijbelstudie’s aan de hand van een nieuw uitgegeven boek door het Nederlands Bijbelgenootschap. We zien er naar uit om samen met u te ontdekken welke richtlijnen de Bijbel geeft, welke bemoedigingen het Woord van God aanreikt.

De ontmoetingen zijn om de 14 dagen op zaterdagochtend in de Singelhof van 10.30 tot 12.00 uur. Ze vinden plaats in de ruimte van het ontmoetingscentrum van de Pieter van Foreest.                                                                                                                                                  

De eerste bijeenkomst is op 12 oktober. De andere data worden: 26 oktober, 9 november, 23 november en tot slot 7 december.

We beginnen met koffie met wat lekkers. Dan zingen we enkele liederen en er is een genodigde die het onderwerp van die ochtend presenteert. Daarna zullen we er met elkaar over in gesprek gaan.  

U kunt zich telefonisch of mondeling aanmelden bij

Nel v Buuren: 06-23737891

Wietske vd Wel: 06-23736312

Carina Westerhof: 06-36229392