jan 08

Oecumenische viering 16 januari in de RK-kerk

U bent van harte welkom op zondag 16 januari om 10.00 uur in de RK-kerk aan de Hammerdreef. Voorgangers zijn ds. W. de Ruyter en kerkelijk werker Ariane Kuijvenhoven.
Muzikale medewerking wordt verzorgd door muziekgroep FEM.

Deze dienst is ook te volgens via: https://youtu.be

In verband met de verplichte 1,5 meter afstand wordt u verzocht zich voor 13 januari aan te melden voor deze dienst.


Eenheid van de christenen

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen komen christenen uit allerlei tradities en confessies over de hele wereld bijeen om te bidden voor de eenheid van de kerk. De gebedsweek begint traditioneel met een oecumenische viering. Het materiaal voor 2022 is voorbereid door de Raad van Kerken in het Midden-Oosten.

Eenheid: een verlangen van God het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, die het licht van de wereld is. In woord en daad zijn christenen geroepen om de weg naar Christus te verlichten, zodat Hij opnieuw voor de volken zichtbaar zal worden. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden we tijdens deze gebedsweek wereldwijd opnieuw voor die eenheid. Opdat de Geest onze harten verandert en ook wij schijnen als licht in het duister.

Secretariaat van de parochie:           010 5912055
Henk van der Does:                           010 5928946
e-mail: maasland@onzelievevrouwvansion.nl
oecumenemaasland@gmail.com