jan 05

OECUMENISCHE MAALTIJD IN MAASLAND

Dinsdagavond 21 januari 2020 zal in het kader van de eenheid van de christenen een gezamenlijke soep- en broodmaaltijd worden gehouden in “De Link” aan de Hammerdreef. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een informeel karakter hebben en is bedoeld voor de ontmoeting met elkaar.

Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij:

E-mail: oecumenemaasland@gmail.com
Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8, tel. 5928946,
Jan Louter, Hoefslag 26, tel. 5917273
Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6, tel. 5912055.

Deelname is gratis.

Het Oecumenisch Overleg