jan 12

Oecumenische maaltijd in Maasland

Oecumenische maaltijd in Maasland.

Dinsdagavond 22 januari 2019 zal in het kader van de eenheid van de christenen een gezamenlijke soep- en broodmaaltijd worden gehouden in “De Link” aan de Hammerdreef. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd zal een informeel karakter hebben en is bedoeld voor de ontmoeting met elkaar.

 

Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij:

Email;            oecumenemaasland@gmail.com

Henk van der Does, Vr. Lideweysingel 8, tel. 5928946,
Jan Louter, Hoefslag 26,  tel. 5917273

Parochiesecretariaat, Meester Postlaan 6,        tel. 5912055.

Deelname is gratis.

Namens het Oecumenisch Overleg