jan 29

Nieuwe Plaatselijke regeling


Beste gemeentelid,

 
Door landelijke wijzigingen moet de Plaatselijke regeling van 2015 aangepast worden.
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel.
De kerkorde schrijft voor dat het ter inzage gelegd wordt aan de gemeenteleden.
U kunt een reactie op dit concept sturen naar: scriba@pg-maasland.nl
 
U bent in de gelegenheid om tot 16 februari 2019 te reageren.
 
Scriba