nov 03

Maatregelen n.a.v. persconferentie 2 november j.l

DE KERK IS EEN ONTMOETINGSPLAATS VOOR EEN IEDER

Afgelopen dinsdag 2 november is de persconferentie geweest, waarin de Rijksoverheid de nieuwe maatregelen inzake de Coronacrisis bekend heeft gemaakt. Voor ons als kerk zijn van belang:

  • Het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke ruimten, zoals winkel, museum, bibliotheek, gemeentehuis
  • Het dringend advies om 1,5 meter afstand te houden

 

De Kerkenraad heeft naar aanleiding van de nieuwe maatregelen gewikt en gewogen en een standpunt ingenomen. Hierbij hebben we ook betrokken de wijze waarop de gemeenteleden tot nu toe zijn omgegaan met de situatie en met elkaar. Daarom is er voor gekozen om nog niet over te gaan om per dienst een deel van de gemeente uit te nodigen.

De kerk zien we als een ontmoetingsplaats voor alle gemeenteleden, maar ook als een publiek toegankelijke ruimte, waar een ieder zich welkom mag weten. In dat besef mogen we ook de komende periode met vertrouwen tegemoet zien met inachtneming van de onderstaande (huis)regels:

  • In de kerk is het dragen van een mondkapje niet verplicht, maar we vragen u om dit wel te doen. Zodra u een zitplaats hebt ingenomen, kan het mondkapje natuurlijk af.
  • In de kerkzaal worden de rijen stoelen ietwat verder uit elkaar gezet, zodat er meer ruimte ontstaat. Hierdoor gaat het aantal zitplaatsen met circa 10% omlaag naar 225-230 stoelen.
  • Bij het innemen van een zitplaats is het fijn als u een stoel ruimte laat, tenzij de ander en u geen probleem hebben om naast elkaar te gaan zitten.
  • Het met elkaar zingen blijven we doen. Ons kerkgebouw valt ruim binnen de normen qua inhoud en ventilatie, die vanuit de landelijke PKN zijn gepubliceerd.
  • De garderobe blijft wel open, maar we nemen aan dat velen de jas meenemen naar de zitplaats. De bereikbaarheid van de toiletten komt dan ook minder in het gedrang.
  • Na de kerkdienst blijft het mogelijk om elkaar te ontmoeten en te spreken. Het is fijn als we hierbij zoveel mogelijk gaan zitten.

 

De Kerkenraad.