apr 16

Liturgisch bloemschikken 6e zondag veertigdagentijd

“Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. Hij zit op een ezel, passend
bij een Israëlische vredevorst. Hij komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou
terugkeren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 komt Hij als grote
koning de stad binnen.”
 
Mediatieve tekst
“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”
 
 
De 8 flessen zijn in twee rijen van vier opgesteld waardoor het een poort lijkt.