aug 08

Liturgie zondag 9 augustus juli 2020

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen


9 augustus  2020 Protestantse Gemeente Maasland

Mededelingen (door ouderling)

Intochtslied: Psalm 54 vers 1 en 2

Votum en groet

Verootmoediging/Kyrië

Lied 836 vers 1, 2 en 4

Gebed

Kinderlied     Alles Wordt Nieuw III 19

Schriftlezing (verzorgd door gemeentelid)

Eerste lezing: Micha 6: 1-8

Lied Psalm 103 vers 1 en 3

Tweede lezing: Mattheus 14: 22-33

Psalm 103 vers 5 en 9

Verkondiging: Als je geen liefde hebt!

Lied 538 vers 1 en 4

Voorbeden en dankgebed

Collecte moment

Slotlied  Lied 941 vers 1, 2 en 4

Voor de zegen graag aangeven dat de mensen na het amen weer gaan zitten.

Zegen en door voorganger gesproken amen


De collecte  kunt u overmaken op de volgende manieren:

  1. Klik op het QR-code plaatje hieronder. De pagina van ING online bankieren wordt dan getoond
    of
  2. U scant met de camera van u mobiele telefoon, of met een QR-scanner (Tikkie of een algemene QR-scanner) de onderstaande QR-code.
    (Let wel: sommige banken-apps hebben ook een ingebouwde QR-scanner.
    Niet alle banken herkennenn deze QR-code. Het installeren van een QR-scanner app verdient dan de voorkeur)

 

 

Uw gift wordt verdeeld over Diaconie (50%), Algemeen Kerkelijk Werk (35%) en Zending (15%).

U kunt zelf nog het bedrag wijzigen.

 

 

3. U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken op het algemene bankrekeningnummer van de PGM:
Rekening nr:  NL77 RABO 0124 1576 02.
In de omschrijving kunt u uw doelen en percentages kenbaar maken (bijv. 50/35/15 voor Diaconie, AKW    en Zending).

4. U kunt ook u collectebonnen en/of geld in een envelop bij de Jan Heijdra of Henk van Trigt in de brievenbus doen. Graag wel aangeven voor welke u doelen uw gave is bestemd.