nov 11

Liturgie Zondag 15 november a.s

Te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen


Liturgie voor zondag 15 november 2020

Oude kerk, Maasland

Voorganger: de. Wim de Ruyter

Organist: Reinier Kroos

Lector: Alie Schaaf

Solist: Cees Schaaf

Welkom en mededelingen

Luisteren naar Psalm 26:1 en 5

 1. Heer, op wie ik pleit,
 2. Verenigd in uw naam

 

Stilte

Votum en groet

Luisteren naar Lied 912:1 en 2

 1. Neem mijn leven, laat het, Heer,.
 2. Neem mijn handen, maak ze sterk,

Gebed

Moment voor de kinderen

Luisteren naar Lied 299j:1 en 2

1 Om de mensen en de dieren

2 om een wereld zonder toekomst,

Schriftlezing: Matteüs 25:31-45

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op,  ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

Luisteren naar Lied 339a

U komt de lof toe, U het gezang,.

Verkondiging

Luisteren naar Lied 838:1 en 2

1 O grote God die liefde zijt,
2 Maak ons volbrengers van dat woord,

Gebeden

Collecte

Luisteren naar Lied 422:1 en 3

1 Laat de woorden
3 Laat ons hopen,

Wegzending en zegen


De collecte  kunt u overmaken op de volgende manieren:

 1. Klik op het QR-code plaatje hieronder. De pagina van ING online bankieren wordt dan getoond
  of
 2. U scant met de camera van u mobiele telefoon, of met een QR-scanner (Tikkie of een algemene QR-scanner) de onderstaande QR-code.
  (Let wel: sommige banken-apps hebben ook een ingebouwde QR-scanner.
  Niet alle banken herkennenn deze QR-code. Het installeren van een QR-scanner app verdient dan de voorkeur)

 

Uw gift wordt verdeeld over Diaconie (50%), Algemeen Kerkelijk Werk (35%) en Zending (15%).