nov 19

Liturgie  Eeuwigheidszondag 21 november

Voorgangers:
ds. Rianne Noordzij
ds. Wim de Ruyter
Organist: Reinier Kroos
Welkom en mededelingen
 
Introïtus: Ps. 47:1 en 3
 
 Stilte
 
Votum en groet
 
Zingen: Lied 753:1,2 en 6
 
 Gebed
 
God stelt zichzelf voor met de dubbele naam: ‘Alpha en Omega’, begin en einde. Begin en einde van ons leven ligt in zijn hand. De Alpha symboliseert dat God aan het begin van ons leven staat. Wij steken nu de Alphakaars aan…
 
Zo dadelijk zal bij het noemen van de dopelingen een rode roos in de vaas worden gezet. De bloem symboliseert de liefde van God en de Geest die hen leidt in hun leven.
 
Zingen: Lied 351:1

Viering van het verbond
‘Tot in eeuwigheid zal hij gedenken
zijn belofte aan duizend geslachten,
het verbond dat hij sloot met Abraham
en voor Isaak bevestigde met een eed’ (Ps. 105:8 en 9).
Wij noemen u de dopelingen van het afgelopen jaar:
 
Stefano Lucas Schulte
Niek Boekestijn
Kik Jan Hendrik Heijkoop
 
 
‘Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.’
(Ps. 78:4)
 
Zingen: Lied 923:1 en 2
 
 
Tijdens het naspel kunnen de kinderen naar de kinderkerk

Schriftlezing: Openbaring 1:1-8
Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien.
Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Asia. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader–aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen.

Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.
‘Ik ben de alfa en de omega, ‘zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
 
Zingen: Lied 339a
 
Verkondiging
 
Zingen: Lied 766:1 en 3
 
Kinderen komen terug uit de Kinderkerk
 
Moment voor de kinderen
Gemeente gaat staan
 
Gedachtenis
Ontsteken van de Omegakaars.
Bij het noemen van de naam van de overledene, zal een witte roos in de vaas worden gezet. Deze roos zal na afloop van de dienst aan een nabestaande worden meegegeven.
 
De aarde wordt
in alles hemels nieuw;
met morgendauw
van recht en vrede
zal Hij haar herscheppen.
Met dit uitzicht
leven wij onze dagen
en wij zullen niet
doelloos in de nacht vergaan.
 
Langer dan een mensenleven
bloeit dit verwachten.
Velen zijn ons voorgegaan
en wie zullen nog komen?
In het spoor van Christus
bestaan wij,
voorgegaan door
wie Hem volgden,
zovelen die gestorven zijn
maar die wij blijven gedenken,
omdat zij de hoop bewaarden
en het vertrouwen behielden.
 
Een stoet, een volk
door God gekend
en in Hem geborgen.
Een rij van heiligen,
waarmee Hij geschiedenis maakt.
 
Hen gedenken wij
zoals zij ons voorgingen;
Hen gedenken wij
met de namen
waarmee wij hen noemden
en kenden:
 
– Pieter de Bruijn in de leeftijd van 82 jaar
– Jan van Vliet in de leeftijd van 88 jaar
– Jacoba Pieternella Allewijn-Cok in de leeftijd van 86 jaar
– Cornelis Martinus Johannes van Hees in de leeftijd van 82 jaar
– Adri Korpershoek in de leeftijd van 87 jaar
 
– Henderika Bouwmeester-Keijzer in de leeftijd van 73 jaar
– Johannes Louis Andreus Gores in de leeftijd van 82 jaar
– Jacob Cornelis Verboon in de leeftijd van 88 jaar
– Mariena Aagje Vreugdenhil-van Oudheusden in de leeftijd van 77  jaar
– Adriana Neeltje van Staalduinen-Boekestijn in de leeftijd van 95 jaar
 
– Arie Wiedmann in de leeftijd van 65 jaar
– Wilhelmina Visser-Bergsma in de leeftijd van 66 jaar
– Adrianus Sluijter in de leeftijd van 94 jaar
– Jozina Cornelia van der Giessen-Kik in de leeftijd van 93 jaar
– Willem Pullen in de leeftijd van 82 jaar
 
– Marinus Cornelis van der Windt in de leeftijd van 72 jaar
– Arie Nicolaas Dijkshoorn in de leeftijd van 90 jaar
– Hendrik Jacob Korpel in de leeftijd van 80 jaar
– Cornelia Doelman-Ommert in de leeftijd van 89 jaar
– Arie van der Ende in de leeftijd van 93 jaar
 
– Johanna Schol-den Uil in de leeftijd van 88 jaar
– Pieter Meijers in de leeftijd van 87 jaar
– Jannigje Alida Moerman-van Ewijck in de leeftijd van 88 jaar
– Wennie van Vliet-de Haan in de leeftijd van 86 jaar
– Martinus ’t Hart in de leeftijd van 76 jaar
 
– Maria Catharina van der Burg-Klop in de leeftijd van 88 jaar
– Maarten Pieter Graveland in de leeftijd van 82 jaar
– Allen wier naam niet is genoemd maar die wij wel meedragen in  ons hart.
 
Wij willen hier ook het verdriet noemen van hen die door vermissing geen moment van afscheid hebben gehad. Verdriet, gemis en hoop blijven zo in onze gemeente aanwezig om de afwezigheid van Maarten de Bruijn.
 
Hun weg vervolgen wij in geloof en hoop
totdat ook wij rust vinden in God.
 

Zingen: Lied 769:1 en 2
 
Gemeente gaat zitten
 
Gebeden
 
Collecte

Zingen: Lied 416
 
Wegzending en zegen