jun 04

Liturgie voor zondag 6 juni 2021

Voorganger:     mevr H. Allewijn
Organist:          Reinier Kroos
Solist:               Kees Koppelaar
Lector:             Lourens Albeda

Mededelingen (door ouderling)
 
Intochtslied: lied 216
 
Votum en groet
 
Lied 8a, 1,2,3 en 6
 
Verootmoediging/Kyrië
 
Gebed
 
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied (kinderen gaan naar kinderkerk)
 
Schriftlezing(en) (verzorgd door gemeentelid): Lucas 10, 1-20
 
Lied: 816
 
Verkondiging
 
Lied: 975, 1,2,3
 
Voorbeden en dankgebed
 
Collecte-moment  (kinderen komen terug in de kerk)
            Thuis krijgt met QR code te zien
            Kerkgangers kunnen bij de uitgang gaven geven
 
Slotlied: lied 802, 1,3 en 4
 
Gesproken amen