sep 03

Liturgie voor zondag 5 september 2021

Predikant:         ds Piet Schelling

Organist           Reinier Kroos

Lector              Elize den Oudsten

De dienst is te volgen via  WWW.KERKOMROEP.NL of
via You Tube kanaal  klik hier om de kerkdienst ‘live’ te volgen


Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 101, vers 1 en 2 (we gaan staan)

Stil moment ter voorbereiding op de dienst

Bemoediging en drempelgebed – de gemeente zingt steeds een refrein van Lied 295 

Organist:     Speelt melodie, daarna zingen we het refrein, enz.

Allen: refrein van Lied 295 “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”

Voorganger:            Onze hulp is in de naam van de Heer  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Allen:           .”Wek uw kracht en kom ons bevrijden”

Voorganger:            Wees, o God, hier aanwezig zoals U onder uw mensen aanwezig wilt zijn.

Allen: “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”

Voorganger: Hier zijn wij, Heer, uw mensenkinderen met onze tekorten en verlangens

Allen: “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”

Voorganger: Laat niets ons weerhouden om U te ontmoeten, laat niemand tussen U en ons storend in staan.

Allen:   “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”             

Voorganger: Dat wij U horen, dat wij U leven, mensen voor mensen, alles voor allen. Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.

Allen: “Wek uw kracht en kom ons bevrijden”

[We gaan zitten] 

Kyriegebed

Elke intentie eindigt met: “Daarom bidden wij zingen…”

Na de 1e intentie wordt gezongen: Lied 281: vers 1

Na de 2e intentie wordt gezongen: Lied 281: vers 2

Na de 3e intentie wordt gezongen: Lied 281: vers 5

Glorialied: Lied 281: 6, 8 en 9

Kindermoment

Bij de lezingen en de uitleg

Zingend gebed om het licht van de Geest: ‘Heer, laat spreken de verhalen’
(tekst: Piet Schelling; melodie: Lied 801)

Heer, laat spreken de verhalen
over uw aanwezigheid;
laat uw Geest uw Woord vertalen
naar vandaag in onze tijd.

Voed ons met die oude woorden,
maak ze nieuw in ons bestaan,
laat ze klinken als akkoorden
waarin wij de hoop verstaan. 

Lezing uit de Profeten:  1 Koningen 19:19-21

Zingen: ‘Volg me naar later’
op de melodie van Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste

Volg me naar later, volg me naar morgen
over het water, over de zee.
Geef je in vrede, voel je geborgen.
Laat het verleden, kom met me mee.

Laat het maar komen, laat je maar zweven,
stap in je dromen, volg nu je hart.
Laat alles achter, voel je omgeven.
Maak jezelf zachter, kom naar de start.

Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
open je handen, eindelijke vrij.

Lezing uit het Evangelie: Marcus 10:46-5

Zingen: Lied 463:1, 2, 3 en 4 – lied als licht in onze ogen

Verkondiging  motto: ‘Laat mij je kleding zien en ik zal zeggen wie je bent’

Mediatief orgelspel

Dankzegging en voorbeden

Inzameling van gaven

Slotlied: Lied 982: 1 en 2

Wegzending en zegen