jun 02

Kinderkerk – rooster juni

Beste jongens en meisjes,

In de komende periode staan er voor de kinderkerk verhalen uit het evangelie van Johannes op het programma. In de komende weken horen we over ontmoetingen die Jezus heeft. Met Nicodemus, met een Samaritaanse vrouw bij de put, een hoveling uit Kafarnaüm, een zieke bij Betzata, met Farizeeën en Schriftgeleerden, en met vijfduizend mensen die genoeg te eten krijgen. Al die ontmoetingen doen iets met mensen – ook met Jezus zelf. En wat doet dat met jou?

Op de website www.kindopzondag.nl staan alle verhalen, ook via podcast te beluisteren. Tevens staan er elke week meerdere verwerkingen.

Om digitaal in te kunnen loggen kan een gratis account worden aangemaakt. Om dit account aan te maken is een abonneenummer nodig. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Ineke Bezemer, voorzitter kinderkerk, telefoon: 010-5912129 of email: bezemer-vandorp@online.nl.

Je kunt natuurlijk ook nog steeds een foto van je werkje of tekening (met je naam erop) van het thema opsturen naar Yvonne Voogt: pwyv65@gmail.com of de verwerking bij haar in de brievenbus stoppen: Diepenburchstraat 24A.

Je werkje wordt dan opgehangen in de kerk en is dan tijdens de volgende (online) kerkdienst te zien.

 

Rooster kinderkerk juni