okt 06

Kerkdiensten helaas even zonder kerkgangers

Begin van de week heeft de PKN een nieuw dringend advies opgesteld voor het houden van kerkdiensten. De kleine kerkenraad heeft dit advies besproken en besloten om hier gevolg aan te geven.

De regels gelden voor de gehele maand oktober. Hiermee ontstaat duidelijkheid voor u en voor ons.

Nieuwe regels voor de maand oktober.

  • Vanaf zondag 11 oktober zijn de kerkdiensten alleen on-line (YOUTUBE of Kerkomroep). De deuren van de kerk blijven dicht voor de gewone kerkgangers. Alleen de dominee, ambtsdragers, organist, koster en mediateam zijn aanwezig. De liederen worden door een solist of als muziek-opname ten gehore gebracht.
  • Rouwdiensten kunnen doorgaan, maar hiervoor geldt een maximum van 30 personen. Gemeentezang mag niet plaatsvinden in deze diensten.
  • Op de zaterdagen blijft de kerk open tussen 11.00 – 16.00 uur.
    U kunt terecht voor bezinning, bezichtiging, een kop koffie, een gesprek of luisteren naar live-orgelspel.
  • Alle bezoekers van het kerkgebouw wordt dringend aangeraden om een mondkapje te dragen. Het mondkapje mag af als u zit. Dit is een aanvulling op de al geldende richtlijnen, zoals o.a. handen desinfecteren, 1,5 meter afstand, geen handen geven, niezen/kuchen in de elleboog.

De Kerkenraad neem haar verantwoordelijkheid en heeft met pijn in het hart deze besluiten moeten nemen, maar doet dit in het besef dat de huidige Corona-situatie erom vraagt. Op uw medewerking en begrip wordt gerekend.


Hieronder de gewijzigde kerkdiensten van oktober

ALLEEN TE VOLGEN VIA WWW.KERKOMROEP.NL OF VIA YOU TUBE

Zondag 11 oktober              ds. B.W.J. de Ruyter

10.00 uur Oude Kerk               Dienst is alleen te volgen via kerkomroep.nl en YOU TUBE

Zondag 18 oktober              ds. R. Oldeboom, Delft

10.00 uur Oude Kerk               Dienst is alleen te volgen via kerkomroep.nl en YOU TUBE

Zondag 25 oktober              ds. B.W.J. de Ruyter, doopdienst

10.00 uur Oude Kerk               Dienst is alleen te volgen via kerkomroep.nl en YOU TUBE

Zondag 1 november            ds. B.E.J.H.  Becking, Woerden

10.00 uur Oude Kerk               Dienst is alleen te volgen via kerkomroep.nl en YOU TUBE

_____________________________________________________________________________________________________