dec 06

Kerkdiensten December

KERKDIENSTEN DECEMBER 2018

Zondag 2 december                Eerste Advent

10.00 uur Oude Kerk               ds. B.W.J. de Ruyter, doop- en gezinsdienst

 

Zondag 9 december                Tweede Advent                     

10.00 uur Oude Kerk               ds. S. Tj. van der Hauw, viering Heilig Avondmaal, kinder- en                                                                                       jeugdkerk

10.00 uur Singelhof                 ds. B.W.J. de Ruyter, viering Heilig Avondmaal voor ouderen

15.30 uur Oude Kerk               Kliederkerk

 

Zondag 16 december               Derde Advent

10.00 uur Oude Kerk               ds. F. Bos uit Waddinxveen, kinderkerk, orgelfondscollecte

 

Zondag 23 december              Vierde Advent

10.00 uur Oude Kerk               Ds. A. van Nierop, Beverwijk, kinderkerk

 

Maandag 24 december             Kerstavond

22.30 uur Oude Kerk              ds. B.W.J. de Ruyter

 

Dinsdag 25 december             Eerste Kerstdag

10.00 uur Oude Kerk               ds. S. Tj. van der Hauw, gezinsdienst

 

Woensdag 26 december         Tweede Kerstdag

10.00 uur RK kerk                    ds. B.W.J. de Ruyter, oecumenische viering

 

Zondag 30 december                                    

10.00 uur Oude Kerk               ds. B.W.J. de Ruyter, combodienst, kinderkerk

 

Maandag 31 december             Oudejaarsavond

19.00 uur Oude Kerk             ds. S. Tj. van der Hauw, oecumenische viering

 

Zondag 6 januari

10.00 uur Oude Kerk               ds. B.W.J. de Ruyter, kinder- en jeugdkerk,                                                                                      nieuwjaarsbegroeting

10.00 uur Singelhof                 ds. S. Tj. van der Hauw, dienst voor ouderen

 


WIE WERKEN MEE AAN DE DIENST?

Datum          Oppassen                        Kaars aansteken                Bloemen bezorgen

 2 december    Tessa v.d. Meer                      Maxime van Buuren                  Ada Sonneveld

                        Nienke den Oudsten                                                               Jolanda Moerman

 

 9 december    Rosanne v.d. Hauw                   Bram van Buuren                      Nel Moerman

                                                                                                                      Joke Hordijk

 

16 december   Barbara Hanemaaijer              Lynn Hanemaaijer                   Femmy Sonneveld

                                                                                                                      Lenie Keijzer

 

23 december   Carin Sonneveld                      Maarten Vos                            Tineke Noordam

                                                                                                                      Marja Boer

 

25 december   Corine Zeeuw                          Marit van Buuren

 

 

30 december   Rosanne v.d. Hauw                   Noor Voogt                              Simone Koppert

                                                                                                                      Henny Korpel


KINDERKERK  DECEMBER

 

2 december: Openbaring 1:9-11 + 8:1-4: Bericht uit de hemel 

Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer.

 

9 december: Lucas 3:1-6:Een nieuw begin

Johannes, krijgt een bijzondere boodschap te verkondigen: God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: ‘Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!’ God maakt een nieuw begin met mensen, hij zal ze redden.

 

16 december: Sefanja 3:14-20: Vreugde 

In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

 

23 december: Lucas 1:39-45: Ontmoeting 

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

 

Kerst Lucas 2:1-20: Lichtpunt 

Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

 

30 december: Lucas 2:25-40: Simeon en Hanna 

Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.