Kerkbalans 2022

Geacht gemeentelid,                                                            

Wat betekent de kerk voor u?

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag.

 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten; het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er de Actie Kerkbalans.

 

Gisteren, vandaag… en morgen

Voor de campagne van 2022  is het thema Geef vandaag voor de kerk van morgen”. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.

 

 

De kerk wil ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Geef aan Kerkbalans.

 

Actuele informatie

Op onze website staat de actuele informatie. Ook kunt u zich via de website gratis abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief. We houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Help mee, en geef aan uw kerk wat u kunt missen.  

Alvast heel hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkrentmeesters,
Henk van Trigt
Kluishof 28
3155 GG Maasland


Mijn kerk in balans?

Hieronder vind u een samenvatting van de begroting 2022.

Het begrote tekort is 26.000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting

In principe geldt ook voor een kerk het omslagstelsel, per jaar zorgen de leden ervoor dat er een sluitende exploitatie is.

Helaas is dat de laatste jaren niet meer het geval. Ook voor 2022 niet. Maar als alle leden hun bijdrage verhogen, wordt het begrotingstekort al een stuk kleiner.

Dankzij ons vermogen zijn de tekorten voorlopig aan te vullen maar op de langere termijn houdt dat vanzelfsprekend op.

Het jaar 2022 kent een normale begroting. De vaste activa op de balans zijn wat het moet zijn en de begrote exploitatierekening gaat ook uit van een normale bezetting.