jan 13

Kerkbalans 2020

    Geef voor je kerk

De envelop “Kerkbalans 2020” is bij u thuis bezorgd. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand gebracht. Ook dit jaar zijn we weer veel van plan. Er zijn avonden Inspiratie en Bezinning, gesprekken met ouders die hun kind hebben laten dopen, gezamenlijke maaltijden, acties voor nood dichtbij en verder weg, wekelijkse vieringen, kliederkerk voor de kleintjes, etc. In de folder bij deze brief leest u meer over het werk van onze kerk. Op de website kerkentemaasland.nl staat actuele informatie. Ook kunt u zich via de website gratis abonneren op de wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Graag ontvangen wij het in de brief bijgevoegde antwoordformulier z.s.m. van u terug. Het fijnste is als u ons per email laat weten hoeveel u aan de kerk wilt bijdragen en hoe u dat gaat doen. Maak zo mogelijk een scan of foto van het ingevulde formulier en mail dat. Ons e-mail adres hiervoor is: bijdrage-administratie@pg-maasland.nl. U kunt ook de ingesloten retourenvelop gebruiken en deze in de daarvoor bestemde grijze bus deponeren. Deze bus staat zondag 19 januari in de Rooms Katholieke Kerk want daar is een oecumenische viering, en op 26 januari in de Oude Kerk. Of u kunt de envelop opsturen naar, of in de brievenbus doen bij, de opgegeven adressen op de retourenvelop.

Het bankrekeningnummer is NL87 RABO 0113 2438 55 t.n.v. Protestantse Gemeente Maasland onder vermelding van uw ‘lidnummer’ (staat in de brief boven uw adres) en ‘Kerkelijke bijdrage 2020’.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw toezegging!

De kerkrentmeesters