nov 19

KERK-ZIJN GAAT OP GEPASTE WIJZE VERDER

KERK-ZIJN GAAT OP GEPASTE WIJZE VERDER ………..

Dagelijks wordt Nederland geconfronteerd met hoge Corona-besmettingscijfers.
Op vrijdag de 12e november werden verscherpte maatregelen afgekondigd door de Rijksoverheid, die (voorlopig) tot en met 4 december gelden.

De PKN heeft op woensdag 17 november advies uitgebracht hoe hiermee om te gaan.

En nu is het aan de Kerkenraad om in wijsheid invulling te geven in het besef dat we het als gemeenteleden met elkaar waar moeten maken.

De PKN adviseert:

 • Houd je aan de algemene basisregels;
 • Strikte hantering van de 1,5 meter afstand.
 • Mondkapje op tijdens het lopen door de kerk
 • Werk met placering
 • Beperk het aantal te zingen liederen en zing op ingetogen wijze
 • Kerkactiviteiten thuis met maximaal 4 personen
 • Jeugd- en jongerenwerk met inachtneming van de landelijke Corona-maatregelen

De Kerkenraad neemt deze adviezen ter harte, die voor de komende drie weken (tot en 5 december) gelden.

 • Elk gemeentelid wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en voor de ander De algemene Corona-basisregels gelden ook in de kerk en bij kerkelijke activiteiten.
 • Bij het betreden van en het lopen door de kerk is het gebruik van mondkapje noodzakelijk. De garderobe stellen we weer buiten gebruik, zodat de toegang tot de toiletruimten Corona-proof kan plaatsvinden.
 • In de kerkzaal worden de rijen stoelen op 1,5 meter gezet. In de rijen kunnen leden van 1 huishouden bij elkaar zitten. Voor de overigen is de regel dat er 2 lege stoelen afstand bewaard wordt. In het Koor worden ook stoelen geplaatst.

Op deze wijze zijn 120-140 zitplaatsen beschikbaar, gelijk aan de bezetting van de laatste weken (op 14 november na). Velen van u verkiezen al de kerkomroep of de YOUTUBE-uitzending om zo in verbondenheid met elkaar de dienst mee te beleven. De verwachting is daarom ook dat de komende diensten niet hoeft te worden gewerkt met uitnodigingen voor delen van de gemeente.

Zondag 21 november: Laatste zondag van de kerkelijk jaar

Leden uit alle wijken zijn welkom. Voor deze dienst zijn specifiek de doopouders en nabestaanden van overleden gemeenteleden uitgenodigd. Zij zijn van harte welkom.

Zondag 28 november

Leden uit alle wijken zijn welkom.

Zondag 5 december met viering Heilig Avondmaal

Leden uit alle wijken zijn welkom. Uiteraard zal de viering van het Heilig Avondmaal op een Corona-proof gepaste wijze plaatsvinden, namelijk lopend zonder onderlinge contactmomenten. Het brood wordt zelf van de schaal gepakt en de wijn wordt in kleine bekertjes aangeboden. De vorige keer zijn hier goede ervaringen mee opgedaan.

De Singelhofdienst, waarin ook het Heilig Avondmaal wordt gevierd kan waarschijnlijk gewoon doorgang vinden. Bij de verhuurder wordt nog navraag gedaan.

 • De gemeentezang is een wezenlijk onderdeel van de kerkdienst. Met de rijen op 1,5 meter afstand en de grootte van het kerkgebouw in ogenschouw nemende blijft de gemeentezang gehandhaafd. Wel wordt u verzocht om op ingetogen wijze te zingen.
 • Het elkaar ontmoeten bij het koffiedrinken na afloop van de dienst, bij overige activiteiten en op de woensdagochtend blijft mogelijk. Uit signalen merken wij dat de leden het belangrijk vinden om elkaar te ontmoeten en te spreken. Om de loop en drukte bij het buffet te vermijden wordt u gevraagd om gelijk aan de tafels te gaan zitten. De koffie/thee wordt bij u aan tafel gebracht.
 • De Kinderkerk blijft doorgang vinden. De kinder-activiteit “Kinderfeestje groepen 5 t/m 8” wordt in december geannuleerd.
 • Kerkelijke activiteiten, zoals de bijeenkomsten van de Taakgroep Inspiratie & Bezinning kunnen doorgang vinden. Als er koffie/thee wordt geschonken, gebeurt dit op dezelfde wijze als na afloop van de dienst..
 • Op zaterdag blijft de kerk open voor bezichtiging en bezinning.
 • Ook voor rouw- en huwelijksdiensten gelden de voornoemde uitgangspunten.

De Kerkenraad rekent op uw begrip en medewerking in deze. Immers met elkaar zijn we kerk en daarom zijn we ook met elkaar verantwoordelijk: voor jezelf en voor de ander.

Na de persconferentie van 3 december zal de Kerkenraad zich nader beraden. De opgedane ervaringen worden hierbij betrokken.

De Kerkenraad