jun 08

Inspiratie en Bezinning – juni 2021

Om te beginnen ……                                                                                                                                                            

‘Groene Kerk, Groen Geloven’, dat was op 22 april het thema van de laatste ‘online’ bijeenkomst van dit seizoen. Simon Hanemaaijer verzorgde een inspirerende presentatie over dit onderwerp. Een aantal aspecten kwam ‘langs’. Bijvoorbeeld, wat is onze Bijbelse opdracht? Het antwoord is zowel kort als duidelijk: wij zijn rentmeesters, geroepen om te doen wat we kunnen in de zorg voor de schepping. Klimaatverandering met alle gevolgen van dien, we hebben er wereldwijd mee te maken. Onze huidige levensstijl, bewust of onbewust, is een belangrijke oorzaak van deze problematiek. Het ontkennen hier van kan niet meer, wegkijken evenmin……!                                                                               

Bram van der Maas vertelde hoe het begrip ‘duurzaamheid’ een plaats kreeg bij de renovatie van de Oude Kerk, bijvoorbeeld bij het (her)gebruik van materialen, het duurzaam gebruik van verwarming en verlichting. We kijken terug op een boeiende avond!

Vooruit kijken….                                                                                                                                                                           

Zoals al aangegeven zijn we door het programma heen, de zomerperiode staat voor de deur. Hopelijk is er binnenkort weer meer ruimte voor contact en ontmoeting, we kijken daar allemaal naar uit. In de ‘Op Weg’ van de maand mei heeft u kunnen lezen over een ‘wandel/ fiets appgroep’. U kunt zich daar nog steeds voor aanmelden via het mailadres w.de.ruyter@hccnet.nl .                                                                                                                        

Welkom…..                                                                                                                                                            

…… aan Gerard van Vliet, die de taakgroep komt versterken.

Stof tot nadenken…..                                                                                                                                                  

 

Uw naam staat geschreven in ieder blad

Scheppende God, uw naam staat geschreven in ieder blad, elke vogel, iedere rivier, iedere steen, elk levend wezen. Dank dat U ons bij name noemt. Dank voor uw voortdurend scheppende kracht, di zich onder andere openbaart in het geven van vochtigheid, van rivieren, bossen en oceanen. Leer ons oog te hebben voor de wonden van de aarde en laat ons bereid zijn te werken aan het heel maken van heel de schepping. Laat onze kinderen, maar ook alle schepsels genieten van een overvloedige natuur en mogen zij een lang leven leiden op aarde.

2003, Assemblee Lutherse Wereld Federatie in Winnipeg
Overgenomen uit ECEN liturgical suggestions 2004