jan 05

Inspiratie en bezinning –  januari 2021

Een nieuw begin……..2021 !

Om te beginnen……

……… kijken we nog even terug naar het jaar dat achter ons ligt. Nog nooit hebben we meegemaakt wat we nu meemaken. Gedachten en gevoelens vermenigvuldigen zich en we nemen ze mee het nieuwe jaar in.

De kerstdagen zijn voorbij, we mochten het licht verwelkomen, betekenis geven en het doorgeven. Dat maakt het leven goed.

Wat ons in het komende jaar te wachten staat, we weten het niet. Toch is het belangrijk je geïnspireerd te voelen, je te bezinnen op wat er echt toe doet.

Vooruitkijken

“Wat behoort tot de bijbel?”, met dominee Wim de Ruyter, op woensdag 13 en woensdag  27 januari.

Hoe kwam onze bijbel als verzameling van boeken tot stand? Over die vraag zal dominee Wim de Ruyter in twee aparte avonden met ons nadenken. De eerste avond kijken we naar het Oude Testament, de tweede avond naar het Nieuwe Testament. De avonden zijn ook los van elkaar mee te maken. Interessant zullen deze avonden zeker zijn!

Gezien de beperkingen die sinds 14 december jl. van kracht zijn geworden, organiseren we deze avonden niet in de Oude Pastorie,  maar ‘online’.

Opgeven, graag vóór 10 januari, is daarom noodzakelijk bij Marja Dijkshoorn, e-mail adres: dijkshoorn@uitmaasland.nl .

Op deze manier kunnen we u direct informeren over ‘het hoe en wat’.

Meer informatie kunt u vinden in het boekje van “Inspiratie en Bezinning” en op de website.

stof tot nadenken

De Geest des Heren heeft
Een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud is en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Huub Oosterhuis