jan 16

Inspiratie & bezinning

Op woensdag 26 januari om 20:00 uur is de 2e avond over het thema “De Heilige Geest in de kerk”. 
Deze avond zal weer online zijn. 

Op 12 januari was de 1e avond, waar ds. Wim de Ruyter met een groep van 18 personen (op 14 schermen) nadacht en praatte over dit onderwerp. Een moeilijk onderwerp, ongrijpbaar, fijn om met elkaar te praten, stof tot nadenken, Geest als Wijsheid. Dit zijn zo wat reacties van de deelnemers van de vorige keer. Genoeg dus om nog een avond over (door) te praten.
Als u mee wilt doen, geeft u zich dan op via henkenmarin@hetnet.nl, dan krijgt u een link om mee te doen (ook als u de 1e avond er niet bij was kunt u uiteraard meedoen). 
 
Hartelijke groet,
namens de taakgroep Inspiratie & Bezinning,
Marin van Hartingsveldt

 

 

Vooruit kijken……

De Covid-19 maatregelen zijn aangescherpt.  Vooralsnog kunnen de programma’s van “Inspiratie en Bezinning” doorgaan, rekening houdend met de maatregelen. We houden de berichtgeving van de kerkenraad daarover nauwlettend in de gaten.

  • “Open Podium”

 Vrijdag 18 maart 2022 om 19.30u in de Oude Kerk.

Alhoewel het nog even duurt, we zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding van het “Open Podium”. We kijken er naar uit en hopen dat de ontwikkeling van het Corona virus geen roet in het eten gaat gooien.