dec 31

Iets over Ghana

In het voorjaar van 2021 hebben we gecollecteerd voor een diaconale bestemming van onze zustergemeente in Offinso in Ghana. Een bedrag van €1300,-  is door Bertie Verboon in december persoonlijk overhandigd aan enkele leden van de kerkenraad waaronder de nieuwe predikant, ds. Emmanuel Osafo.  Deze laatste groet de protestantse gemeente van Maasland en is dankbaar voor de band tussen beide kerken. Hij kijkt uit naar een hartelijke samenwerking.

De Ghana commissie