dec 03

Het Woord is aan de dominee

Onze voeten zetten op de weg van de vrede…

 

Binnenkort vieren we het Kerstfeest en zingen uit volle borst: Vrede op aarde…We weten tegelijk dat die vrede vaak ver te zoeken is. Zacharias, de vader van Johannes de Doper, zingt zijn lied over zijn zoon die straks voor de Heer zal uitgaan en het volk bekend zal maken met hun redding door de vergeving van de zonden (Lucas 1:68 -79).

Zacharias profeteert dat dankzij de liefdevolle barmhartigheid van God het stralende licht uit de hemel over ons zal opgaan, zodat wij onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

 

Als jong predikant had ik een grote verwachting dat mensen na een kerstnachtdienst zich met elkaar zouden verzoenen. Ik wachtte op een telefoontje van de familie. Maar ik hoorde niets.

Wel zingen van Jezus, maar er werden geen voeten gezet op de weg van de vrede. Ik was teleurgesteld en dacht: wat komt er terecht van al die preken en liederen?

 

We leven in een maatschappij waarin mensen elkaar openlijk beschuldigen. De talkshows op televisie zijn vol van aanklachten, rechtszaken en advocaten. Er wordt van alles geschreven op Twitter en Facebook, enz. Het is goed dat in de zogenaamde MeToo-actie machtsmisbruik aan de kaak wordt gesteld. Maar als je iets hebt tegen een persoon, probeer dan eerst naar die ander te gaan om het verleden te bespreken of zoek hulp als je dat niet aankunt. Het is dikwijls heel moeilijk om je voeten te zetten op de weg van de vrede, want je voelt je diep gekwetst.

 

Vergeving is nooit goedkoop, nooit gemakkelijk. Soms duurt de weg naar vergeving heel lang. Enkele jaren later, na de kerstnacht die ik noemde, sloten de familieleden vrede. De wonden waren diep. Maar ze knapten er allen van op toen er verzoening kwam. De boodschap van Kerst is zeer actueel. Als blijkt dat je vriend jaren geleden grote fouten heeft begaan, moet je hem dan loslaten als vriend? Het komt er op aan dat we ons niet laten meevoeren in een wereld van alleen maar veroordelen.

 

Laten we proberen om echt iets concreets te doen met essentie van het Kerstfeest. Het eerste wat we moeten doen is wellicht onze trots inslikken om vergeving te schenken en te ontvangen. Vervolgens onze voeten zetten op de weg van de vrede. Weet je iemand die op jou zit te wachten?

 

Ik wens jullie allen een blij kerstfeest en gezegend 2018,                

S.Tj. van der Hauw