jan 30

HET BEGIN VAN DE  40-DAGENTIJD

We houden ook dit jaar samen met de R.K. parochie vieringen in 40-dagentijd. We starten op woensdag 26 februari met de viering op Aswoensdag en vervolgens is er elke week op woensdag een vesper/vastenoverweging in de R.K. kerk. De eerste 3 dagen van de Stille Week vieren we ook gezamenlijk maar dan in de Oude kerk. Ter bezinning is er elke dag een wandeling om beurten in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Op woensdag in de Stille Week   is er een sobere maaltijd voor de vesper. Vanaf Witte Donderdag vieren we elk in onze eigen kerk.

Hieronder een beperkt overzicht van de vieringen.

Het uitgebreide overzicht staat in de volgende Op Weg .

 

dag datum kerkgebouw
woensdag 26 februari maart 2020 Aswoensdag R.K. kerk  19.00 uur

Pastor M. Kerklaan

Ds.W.de Ruyter

woensdag 04 maart 2020 R.K. kerk 19.00 uur
woensdag 11 maart 2020

Biddag voor gewas en arbeid

Oude kerk  19.30 uur

Ds. W.de Ruijter

 

Aswoensdag

Aswoensdag is een katholieke feestdag, die ook andere christenen tegenwoordig soms vieren. Het valt op de woensdag precies 46 dagen voor Paaszondag. Vanouds tekent de priester tijdens de boeteviering op Aswoensdag het voorhoofd van de rooms-katholieken met een kruisje van gewijde as van verbrande palmtakken. Daarbij zegt hij: “Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.” Op Aswoensdag beginnen de veertig dagen voor Pasen, voor sommige christenen een tijd van inkeer. Vasten, bijvoorbeeld in de vorm van soberder eten of minder tv kijken, hoort daar voor steeds meer christenen bij. Het askruisje heeft een rijke en complexe symboliek. Globaal zeg je ermee zoiets als: ’Mijn leven is beperkt, ik maak fouten, maar ik hoor bij Jezus en ik wil het anders doen.’ Voor de derde keer vieren we aswoensdag samen met de R.K. parochie. U bent van harte uitgenodigd.

 

Addie Goudzwaard.