jan 11

Groot onderhoud orgel

Op dinsdag 11 januari 2022 is de firma Reil uit Heerde gestart met broodnodig onderhoud aan het orgel. Er is houtworm aangetroffen in de blaasbalg (die in een aparte kamer in de toren staat). Er worden houten platen vervangen en het overige wordt behandeld met een bestrijdingsmiddel. In het orgel zelf zijn er metalen conducten (voor de windtoevoer naar de pijpen) die zijn aangetast door oxidatie. Het leek erop dat er enkele conducten slecht waren, maar helaas werd duidelijk dat een groot aantal door oxidatie is aangetast. Ook zijn er lasdelen gescheurd. Deze conducten zijn nu verwijderd en worden opnieuw gemaakt in de werkplaats van de firma Reil.

Het orgel is een aantal weken uit de roulatie. Tijdens de diensten wordt daarom uitgeweken naar het koororgel of de vleugel. Al met al brengt het flink wat extra kosten met zich mee. Mocht u dit willen ondersteunen dan is een vrijwillige donatie aan het orgelfonds welkom! Dit kan op rekeningnummer  NL77 RABO 0124 1576 02, tnv “orgelfonds”. Bij voorbaat hartelijk dank!
Deze tekst en foto’s zijn gemaakt door Reinier Kroos.

 

De kerkrentmeesters