sep 03

Een kijkje in het leven van …………….   Addie Goudzwaard

We zijn deze keer te gast bij de actieve Maaslander, Addie Goudzwaard. Met zijn vrouw Trudy woont hij op de Hofsingel, nr 87.                                                                                                                                             
Addie is geboren op 4 oktober 1951 in het Schiedamse Gemeenteziekenhuis. Hij groeide op in Schiedam Zuid, dichtbij de Nieuwe Maas. Bij wijze van spreken was hij als kind al bekend met de geluiden van de industrie en van schepen die van ‘verre oorden’ kwamen.                

Addie komt uit een hecht Gereformeerd gezin, bestaande uit vader, moeder en twee jongens waarvan Addie de oudste is. Bij zijn vader zag hij een groot verantwoordelijkheidsbesef, met als gevolg een sterke betrokkenheid bij ‘kerk en maatschappij’. Addie: “Mijn vader werd ouderling of was ouderling….., daarnaast zat hij ook in het bestuur van de vakbond”. Dat hier het aloude gezegde “de appel valt niet ver van de boom”  ook bij Addie van toepassing is, zal u bij het lezen van onderstaande wel duidelijk worden.                                                                                                

Na de Lagere school ging Addie naar het Vlaardingse Groen van Prinstererlyceum, daar koos  hij voor de HBS-B route. Met name Natuur- en Scheikunde wekten zijn belangstelling. Hij schreef zich, nadat hij geslaagd was, voor deze vakken in bij de Leidse Universiteit. Echter, dit bleek toch niet helemaal wat hij hoopte dat het zou zijn; hij zette er een punt achter. Wat nu? Bij een vriend zag hij het enthousiasme voor de studie die híj volgde: de kweekschool. Addie raakte in deze studie steeds meer geïnteresseerd en uiteindelijk meldde hij zich hiervoor aan. En zo pendelde Addie, inmiddels toegelaten tot de Rotterdamse Pedagogische Academie, tussen Schiedam en Rotterdam. De opleiding bleek een schot in de roos: “Daar heb ik geen moment spijt van gehad”.                                 

In zijn vrije tijd zat Addie ook niet stil: hij werd bij het Schiedamse kerkenwerk  steeds meer bestuurlijk betrokken, met name bij het jeugdwerk. Na het afronden van zijn studie aan de Pedagogische Academie kreeg Addie via een klasgenoot te horen dat er in Maasland een vacature was op de Gereformeerde school, toen al de “Klimop” geheten. De ‘vacature-tip’ was een geweldige kans, er werd snel een ‘sollicitatiestropdas’ gekocht, het gesprek verliep voorspoedig: de baan werd in de wacht gesleept. En zo begon het ‘echte’ leven……. Niet lang daarna betrok hij het pittoreske huisje aan de Kerkstraat 1 en werd Addie een Maaslander. Intussen had hij , o.a. via gezamenlijk koffiebarwerk, de Rotterdamse Trudy Hollemans leren kennen. Dat beviel beiden zo goed dat ze samen besloten het leven verder te willen delen. In het prachtige Schiedamse stadhuis gaven ze elkaar, in 1979,  het ‘ja-woord’. ‘Kerkstraat 1’ werd geruild voor een huis op de Warande. Intussen had Addie het op de ‘Klimop’ prima naar zijn zin: met een betrekkelijk jong en zeer gemotiveerd team, werd  hard gewerkt, ook in de avonduren.                                                                           

In 1980 werd Mirjam geboren, Marc ‘volgde’ in 1983. Van de Warande werd er naar de  Hofsingel 87 verhuisd.  Inmiddels zijn we een flink aantal jaren verder:  Addie en Trudy zijn nu de trotse grootouders geworden van vier kleinkinderen.                                                                                                                                                            

In de avonduren haalde Addie zijn MO Pedagogiek en volgde hij allerlei cursussen bij de Onderwijs Begeleidingsdienst, de OBD. Na 13 jaar ‘Klimop’ werd Addie directeur van de Maassluise basisschool “De Wevershoek”, de latere “ Groene hoek”.

Een gebeurtenis die Addie nog helder op het netvlies staat is de brand op “De Groene hoek”. Hiervoor werd hij ’s nachts uit zijn bed gebeld en spoedde hij zich zo snel mogelijk naar ‘zijn’ school.  Hij was er eerder dan de brandweer ……..   In 1998 vertrok Addie naar Rijswijk , ook daar werd hij directeur, maar nu van twee basisscholen. Hij had het er, ondanks het verschil in culturen prima naar zijn zin. In 2007 vertrok Addie naar het centrum van Den Haag en was daar, tot zijn pensioen in 2017 als directeur van een aantal scholen werkzaam. 

Het favoriete vakantieland van Addie en Trudy is Frankrijk. Momenteel verdiept hij zich in de Franse taal. De liefde voor Frankrijk is in 1973 geboren, tijdens een liftvakantie van Addie door het ruige, bijzondere Bretonse land. Het is moeilijk om daar niet aan verslingerd te raken…….  Het liefst wordt de vakantie ‘gevierd’ met de tent, dat laatste, de tent, deze is vervangen door een huisje ergens in het wijde Franse land. Wel gaan altijd boeken mee! W.F. Hermans mag eigenlijk niet ontbreken, ook Zafon en Maarten ’t Hart en niet te vergeten Emil Zola, staan op het lijstje!

Addie kookt graag!  Zijn inspiratiebron hierbij zijn de recepten van Karin Luiten, die ‘s zaterdags te lezen zijn in het dagblad “Trouw”.                                                                                                                                                          Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat Addie heel graag wandelt. Regelmatig vind je hem in de prachtige Maaslandse polders.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zoals al eerder is gezegd, Addie is ‘naast’ zijn werk ook altijd zeer betrokken geweest bij de kerk: samen met Trudy was hij jeugdouderling, deed mee met huiscatechese en was intussen meerdere keren actief als ouderling, zelfs ‘tot op de huidige dag’. Tja, ‘de appel valt niet ver van de boom …..’                                                                                                                                      Ook deed hij de cursus “Theologie voor geïnteresseerden” en volgde hij twee jaar “Hebreeuwse lessen”.  Op de Erasmus Academie in Rotterdam volgt hij regelmatig cursussen. Geschiedenis en Kunstgeschiedenis hebben zijn bijzondere belangstelling, daarbij bezoekt hij graag een museum .

Op de vraag “Is er voor jou een leven zonder Godsdienst denkbaar?”, antwoordt Addie resoluut: “Nee, want geloof geeft zin aan mijn leven!”. Het prachtige lied van Huub Oosterhuis: “De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen…” , spreekt hem bijzonder aan.

Na Addie’s  eigen constatering, hij vat eigenlijk zijn werk en vrijetijdsbesteding mooi samen: “Ik ben graag met mensen bezig”, zeggen we: “Addie, dank je wel voor dit ‘inkijkje’!”  

 Maasland, september 2021