jun 04

Drie avonden met doopouders – vooraankondiging

DRIE AVONDEN MET DOOPOUDERS NAJAAR 2019

Vooraankondiging

De laatste jaren hebben vele ouders hun kind(eren) ten doop gehouden. Wat betekent die doop voor de opvoeding van je kinderen? Bij de doop doen we beloften en vinden we het belangrijk dat onze kinderen God leren kennen en spreken we uit dat we willen leven naar bepaalde normen en waarden.

Op de drie avonden in het komende najaar willen we aandacht geven aan de ontwikkeling van het kind en de betekenis van geloven voor jezelf en je kinderen. Het is ook heel leerzaam om te horen hoe ándere ouders denken over de opvoeding en de overdracht van het geloof. Het is ook al lang niet meer vanzelfsprekend dat gezinnen bezig zijn met geloven en kerk. We hebben ook zelf onze vragen en twijfels en het is goed om dat met elkaar te delen. Er zal op deze avonden voldoende ruimte zijn voor onderling gesprek en het delen van gevoelens. In een maatschappij die steeds meer vervreemd raakt van het christelijk geloof is het goed om elkaar te inspireren en vast te houden! Als je mee wilt doen, kun je alvast aan een voorkeursavond aan mij doorgeven. De avonden worden op een woensdag- of donderdagavond gepland. Meer informatie zal volgen.

Simon van der Hauw

simonvanderhauw@hotmail.com

tel: 010-59 216 24